Finansinspektionen, FI, är nu färdig med den av regeringen tillsatta utredningen kring amorteringskraven.

ANNONS

De kraftigt stigande räntorna fick regeringen att be Finansinspektionen, FI, att titta på om amorteringskraven behöver ändras.

Nu är utredningen klar och slutsatsen är att inga lättnader behövs för hushållen i amorteringskraven.

Det här skriver Dagens Nyheter.

Enligt FI skulle hjälpen inte komma de mest behövande till del, då dessa inte äger sin bostad och därför inte heller har några bolån.

Ett slopat amorteringskrav skulle enligt FI gynna bostadsägare med höga lån, men dessa hushåll har i regel goda inkomster och klarar de höjda räntorna, enligt myndigheten.

Pressade bolånetagare kan redan nu vända sig till banken för att få amorteringspaus, förutsatt att deras privatekonomi försämrats drastiskt, exempelvis på grund av skilsmässa eller arbetslöshet.

ANNONS
ANNONS

Huruvida den tillträdande regeringen lättar på amorteringskraven är oklart.

Läs mer: FI och bankerna bråkar om amorteringspaus – igen [Dagens PS]