Svenska fastighetsmäklare är enligt lag skyldiga att göra omfattande kontroller av alla sina klienter för att förhindra penningtvätt som bland annat kan användas till att finansiera terrorism. Men nästan ingen mäklare gör det här, varnar expert. Och det bekräftar Finanspolisen i en rapport.

ANNONS

Gunnar Jacobson på Regtech Solutions har utvecklat den kontrollfunktion som finns i mäklarsystemen. Han konstaterar att nästan ingen mäklare kontrollerar om penningtvätt figurerar.

Hans uppgifter bekräftas i en färsk rapport från Finanspolisen, som du kan läsa mer om och ladda ner här, där rapporteringen från mäklarna beskrivs som ’’närmast obefintlig’’. Den 1 juni ändras dock lagen och då hamnar denna heta potatis på varje mäklar-vd:s bord.

På den svenska marknaden byter fastigheter för omkring 600 miljarder kronor ägare varje år, men från det att det nya systemet för rapportering till Finanspolisen togs i bruk i mars 2020 och fram till oktober samma år inkom endast en rapport från mäklarbranschen.

Mäklare famlar i blindo

Under samma period lämnade bankerna in närmare 200 rapporter med belopp för totalt över en miljard kronor avseende misstankar om penningtvätt kopplat till fastighetsmarknaden. Allt enligt Polisens rapport ’’Penningtvätt via Fastigheter’’.

”Det är helt i linje med vad vi ser. Många fastighetsmäklare känner varken till lagen eller riskerna. Kontrollfunktionen som vi har tagit fram finns i de ledande mäklarsystemen och med en knapptryckning gör den i stort sett hela jobbet åt dig. Men det hjälper ju inte när många i branschen inte vet vad som gäller”, säger Regtech Solutions vd Gunnar Jacobson.

Regtech Solutions vd Gunnar Jacobson.
Regtech Solutions vd Gunnar Jacobson.

Enligt penningtvättslagen måste en mäklare löpande uppdatera informationen om klienterna samt kontrollera dessa både mot EU:s och FN:s sanktionslistor och mot listor med politiskt exponerade personer, så kallade PEP:ar.

Det hjälper Regtech Solutions antipenningtvättslösning till med. Om det sker en träff på sanktions- eller PEP-listor kan mäklaren rapportera eventuella misstankar till Finanspolisen och uppdatera dokumentationen av firmans och klienternas riskprofil, något som måste göras årligen.

Men hittills i år har bara ett 70-tal sådana kontroller utförts i Regtech Solutions system.

Löper risk att bli inblandad

”Många resonerar nog utifrån perspektivet att de känner sin kundkrets så väl att ingen kontroll behövs, men det räcker inte. Även om en fastighetsmäklare har arbetat med sina klienter i många år så säger lagen att processerna måste finnas på plats för att undvika sanktioner eller att – i värsta fall – bli inblandad i kriminella aktiviteter”, säger Gunnar Jacobson.

ANNONS
ANNONS

Enligt rapporten förekom 18 procent av dem som rapporterats till Finanspolisen i samband med fastighetstransaktioner även i annat underrättelsematerial. Vanligast var misstankar om annan ekonomisk brottslighet eller narkotika, vapen och våld, men det förekom också fall med koppling till människosmuggling, inhemsk extremism och terrorism.

Om det vid en myndighetsinspektion upptäcks brister i rutiner kan konsekvenserna bli dryga böter, att mäklaren får sin registrering återkallad eller till och med får fängelse. Hittills har det varit något som bara drabbar den enskilda mäklaren men från den 1 juni i år utvidgas ansvaret till att även gälla mäklarföretaget.

”Då hamnar plötsligt frågan på vd:s bord. Kanske är det just det som krävs för att kontrollerna verkligen ska äga rum. Ingen skulle ju medvetet låta sig utnyttjas av kriminella för att tvätta pengar som i värsta fall kanske används till att finansiera terrorism”, säger Gunnar Jacobson.