Omkring 500 misstänkta fall av brottslighet har identifierats när Skatteverket i ett pilotprojekt dammsög svenska bostadsadresser.

ANNONS

Det rör sig enligt myndigheten om avancerade och misstänkta brottsupplägg bakom cirka 500 bostadsadresser, det rör sig bland annat om svartarbete, penningtvätt, skattebrott, bedrägerier och skenäktenskap.

Det skriver Skatteverket i ett pressmeddelande.

Den kartläggning som gjorts är ett regeringsuppdrag och har pågått sedan juni 2020. Pilotprojektet har skett i samarbete med elva myndigheter som alla jobbar mot organiserad brottslighet. I samverkan ingår Arbetsförmedlingen, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Kriminalvården, Kronofogdemyndigheten, Kustbevakningen, Migrationsverket, Polismyndigheten, Skatteverket, Säkerhetspolisen, Tullverket och Åklagarmyndigheten.

Syftet har varit att kartlägga om, och i så fall hur, felaktig folkbokföring ingår i brottsliga upplägg och flera brottshärvor uppges ha nystats upp kopplade till de misstänkta adresserna.

Projektledare: ”Toppen av ett isberg”

Skatteverket lämnade rapporten ”Strategiska adresser” med resultaten till regeringen förra veckan, den 1 oktober.

ANNONS
ANNONS

”Varje adress påminde om toppen på ett isberg. Den ledde vidare till ännu fler adresser, individer och företag, där de flesta ingick i brottsliga upplägg”, säger Anders Klaar, Skatteverkets projektledare.

Rapporten innehåller utöver kartläggningen även rekommendationer. Skatteverket och samverkande myndigheter föreslår bland annat minskad sekretess mellan myndigheter. Vidare föreslås att personer som hjälper kriminella med råd om upplägg eller tillhandahåller folkbokföringsadresser för brottsliga syften ska kunna straffbeläggas.

Fakta kartläggningen:

• Cirka 500 strategiska adresser identifierades.

• 1 579 färdiga utredningar har gjorts, fler pågår.

• Utredningarna omfattar 675 individer med personnummer och 904 med samordningsnummer.

• Cirka 200 av dessa har Skatteverket efter kontroll registrerat som utvandrade.

ANNONS
ANNONS

• Skatteverket upptäckte 150 misstänkta fall av utnyttjade identiteter.

• Skatteverket har gjort ett 40-tal anmälningar om folkbokföringsbrott, fler väntas från pågående utredningar.

Läs även: Brottsligt att vara folkbokförd på fel adress [Dagens PS]