Försäljningen av bostadsrätter i flera svenska fjällområden ökar kraftigt, konstaterar Svensk Mäklarstatistik.

ANNONS

Siffrorna gäller perioden maj-november i år, jämfört med samma period i fjol, och antalet sålda bostadsrätter i fjällen har alltså stigit kraftigt.

Även priserna ökar överlag, enligt Svensk Mäklarstatistik.

”Vi kan konstatera en mycket stor ökning av antal sålda bostadsrätter medan det är bara i Sälen som antalet sålda fritidshus har ökat. Det är troligt att det är av samma skäl som vi såg med sommarfritidshusen, där två grupper av fritidshusägare agerade på olika sätt men av samma skäl,
nämligen pandemin och dess konsekvenser med reseförbud eller restriktioner, karantänkrångel etc. Den ena gruppen passade på att sälja och få bra betalt medan den andra gruppen såg sig sitta i en mycket fördelaktig sits och ville absolut inte sälja”, säger Hans Flink, affärsutvecklingschef på Svensk Mäklarstatistik och förklarar att tillgängligheten är betydelsefull i Sälen.

”Sälen, som är det närmaste fjällområdet för de som bor söderut, har stora antalsökningar och en högre prisnivå. I absoluta antal sålda bostadsrätter utmärker sig Sälen och Åre med runt 200 sålda under perioden, medan Vemdalen-Tänndalen står för störst antalsökning med närmare plus 300 procent. Störst prisökning uppvisar Idre bostadsrätter, plus 28 procent”.

ANNONS
ANNONS