Bostadspriserna påbörjade det nya året som 2018 avslutades, det vill säga med marginella, men breda nedgångar. Det framgår av statistik som är framtagen av SCB på uppdrag av Svensk Mäklarstatistik.

Priserna på både bostadsrätter och villor sjönk med 1 procent i januari efter att ha sjunkit lika mycket månaden innan. Jämfört med för tre månader sedan är priserna för de bägge kategorierna ned med 3 procent och i årstakt är prisutvecklingen oförändrad.

”Trots det något avvaktande klimatet på bostadsmarknaden är omsättningstakten alltjämt hög. Under januari såldes drygt 10 600 bostäder i Sverige räknat villor och bostadsrätter tillsammans. Det är något färre jämfört med 2018 (-6 procent) men fler än både 2017 och 2016 (+8 respektive +13)”, kommenterar Per-Arne Sandegren, analyschef på Svensk Mäklarstatistik.

ANNONS
ANNONS

Regionalt sett så var månadsförändringen för bostadsrättspriserna i de redovisade områdena -1 procent förutom i Malmöområdet där priserna var oförändrade i de centrala delarna och ökade med 1 procent i Stor-Malmö.

Villapriserna stod stilla i Stor-Göteborg, samtidigt som de minskade med 1 procent i Stor-
Malmö och Stor-Stockholm.