Omvända världen råder plötsligt på bostadsmarknaden – den har svängt 90 grader och nu är det köparna som har makten. Kolla här!

ANNONS

Så sent som i slutet av april ansåg mer än var sjätte mäklare på Fastighetsbyrån att köparna dominerade på bostadsmarknaden.

Nu har det svängt 90 grader. I dag svarar knappt var fjärde mäklare (,3,74 i snitt i juni i år på en skala 0-10) att säljarna har fortsatt fördel.

I juni 2021 var siffran ännu högre. Då uppgav 7,54 av mäklarna i snitt att bostadsmarknaden var mest fördelaktig för säljarna.

På kort tid har alltså köparna fått makten och mest påtaglig är förändringen i Storstockholm, konstaterar Fastighetsbyrån.

”Det är en relativt dramatisk och snabb förändring vi haft, framförallt de senaste veckorna. Det kan närmast liknas vid reaktionen efter Lehman Brothers fall i början av finanskrisen. Efter en väldigt het marknad de senast åren skapar nu kriget, inflationen, räntehöjningar och börsoro en stor osäkerhet. Bostadskonsumenter vet inte vad de kan vänta sig av marknaden nu, och framåt, vilket gör att många väljer att avvakta”, säger Johan Engström, vd på Fastighetsbyrån, i pressmeddelandet.

Dyster prognos för bostadspriserna

I Mäklarpanelen för juni spår även hela 37 procent av mäklarna att priserna för bostadsrätter fortsätter gå ner med cirka 5 procent resten av året.

Var fjärde mäklare, 26 procent, tror att bostadsrättspriserna kan dippa 10 procent och 30 procent av mäklarna uppger att de tror på en stillastående prisutveckling på lägenhetsmarknaden.

När det gäller villor tror 42 procent av mäklarna på stillastående priser resten av året, och 32 procent räknar med en prisnedgång på cirka 5 procent.

Vidare spår 17 procent i Mäklarpanelen på en prisnedgång med cirka 10 procent. Även här sticker Stockholm ut där endast 5 procent tror på stillastående villapriser och 90 procent på sjunkande priser.

ANNONS
ANNONS

”Hittills har vi inte sett några större rörelser i prisstatistiken. Dels beror det på att den släpar efter en del, dels på att många bostäder som ligger ute nu faktiskt inte går till försäljning. Säljare och köpare har helt enkelt svårt att mötas vid en prisnivå. Sannolikt kommer vi ha en viss prisnedgång på många orter de kommande månaderna men det är svårt att säga exakt hur mycket. Förhoppningsvis kan vi landa och få en mer stabil marknad under hösten”, säger Johan Engström.

Läs mer här.

Läs även: Swedbank spår dubbelt så hög boränta [Dagens PS]