Dagens PS

Befolkningstillväxten bromsar in – här krymper vi mest

Uppsala, där starkaste befolkningstillväxt är.
Uppsala har en fortsatt stark befolkningstillväxt. (Foto: Unsplash)
Linn Kolar
Linn Kolar
Uppdaterad: 20 juni 2024Publicerad: 20 juni 2024

De senaste befolkningsprognoserna indikerar en snabbare inbromsning i befolkningstillväxten än tidigare förväntat, med betydande regionala skillnader i Sverige. Medan Uppsala upplever den snabbaste befolkningsökningen, krymper nu befolkningen mest i Norrland.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

SCB:s rapport tidigare under maj beräknade att det under perioden 2024-2040 väntas fler personer avlida än det föds.

Prognosen pekar nu dessutom på att de sker med en tvärbromsning med betydande nedgång för befolkningstillväxten under de kommande åren, enligt Handelsbanken.

Det förändrade skiftet i befolkningsprognoserna har även drabbat byggsektorn där efterfrågan på nya bostäder är som mest akut i storstadslän.

Något som återspeglas i antalet påbörjade byggprojekt.

Dystra konsekvenser i norr

Kommande tio åren beräknas befolkningen i Sverige öka med drygt en kvarts miljon personer.

Samtidigt är utsikterna för befolkningstillväxten i 7 av 21 län dystra.

Norrbotten, Västernorrland, Blekinge och Gävleborgs är alla län i spetsen som möter en krympande befolkning.

ANNONS

I många län riskerar det att leda till att förvärra en redan svår arbetskraftsbrist, inte minst i
Norrland.

Enligt en enkätundersökning från Tillväxtverket upplever företag i Norrlandslänen större problem med att rekrytera lämplig arbetskraft än andra län.

Kompetensbristen ska både vara kopplad till de sökandes individegenskaper och möjligheten att ordna en bostad på orten.

ANNONS

Senaste nytt

Befolkningstillväxten ökar i Uppsala

Storstäderna är fortfarande vinnarna.

De regionala befolkningsprognoserna pekar på att befolkningen framförallt växer i storstäder och
universitetslän.

Även så i Uppsala.

Procentuellt sett sker nu den snabbaste befolkningstillväxten i Uppsala län och är nu en av de 4 av 21 län där det föds fler än som avlider.

ANNONS

Generellt byggs det även mest bostäder i de regioner där befolkningen ökar snabbast.

Men inbromsningen av bostadsbyggandet de senaste åren har varit kraftig i alla regioner.

Uppsala har dock en förhållandevis hög byggtakt sett till antal byggstarter i förhållande till tusen invånare.

Läs även: SCB: Färre barn i hela Sverige i framtiden. Dagens PS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Linn Kolar
Linn Kolar

Utbildad webbredaktör som nu studerar IT, media och design. Nu skribent på Dagens PS som bland annat bevakar världen och hållbarhetsfrågor. 

Linn Kolar
Linn Kolar

Utbildad webbredaktör som nu studerar IT, media och design. Nu skribent på Dagens PS som bland annat bevakar världen och hållbarhetsfrågor. 

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS