Dagens PS

Avslöjade: Slänger nästan dubbelt så mycket som vi återvinner

Slänger dubbelt så mycket kläder som vi återvinner
Myrornas sorteringscentral i Göteborg. Mängder av kläder – men sammantaget är vi fortfarande dåliga på att låta kläder gå till återvinning och slänger hellre. (Foto: Adam Ishe/TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 30 maj 2024Publicerad: 30 maj 2024

Visst lämnas kläder till återvinning. Men nu lämnar IVL färska siffror kring återvinning och hur mycket som slängs – siffror som förvånar.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

IVL Svenska miljöinstitutet har forskare engagerade i projektet Usereuse.

Där arbetar IVL tillsammans med bland annat Mölndals stad, Stockholm vatten och avfall, Myrorna och Blocket för att undersöka hur system för återanvändning kan förbättras och skalas upp.

Ökar varje år

Nu presenterar IVL och Usereuse en studie om hur konsumtionen av nya textilier ökar varje år samtidigt som begagnat fortfarande är en mycket liten andel.

Faktum är att vi slänger nästan dubbelt så mycket textilier i soporna som vi låter gå till återanvändning.

”Ungefär en tredjedel av de kläder och textil vi har i garderoben används inte eller används mycket sällan. Det är dubbelt så mycket som vi lämnar till återanvändning. Där finns en stor potential för ökad insamling”, menar Jurate Miliute-Plepiene, forskare hos IVL.

ANNONS

Senaste nytt

Ska analyseras

I projektet Usereuse har forskare vid IVL analyserat textilflöden, från inköp, användning och återanvändning till slutlig hantering av avfall.

ANNONS

Tanken är att identifiera var de största förlusterna och potentialen för ökad återanvändning finns.

”Studien är unik då den är den första i sitt slag som utforskar och jämför återanvändningens roll i förhållande till det totala konsumtions, användnings och avfallsflöden. Vi samlade huvudsakligen in data från våra samarbetspartners i projektet, inklusive kommuner och välgörenhetsorganisationer”, säger Jurate Miliute-Plepiene.

Liten del

De viktigaste resultaten från dataanalysen är att konsumtionen av nya textilier ökar varje år.

Även om begagnat ökar, utgör det fortfarande endast 5-7 procent av storleken på nyinköpen.

IVL konstaterar också att vi slänger nästan dubbelt så mycket textilier i soporna för förbränning än vad vi lämnar för återanvändning.

Fyra av tio plagg som slängs i kökssoporna hade kunnat återanvändas, hävdar man.

Femtedel återanvänds här

ANNONS

Endast en dryg femtedel av insamlade textilier återanvänds i Sverige, medan resten exporteras till andra marknader.

Detta beror bland annat på höga kostnader för manuell sortering för återanvändning, bristande efterfrågan på begagnade kläder i Sverige samt en större efterfrågan, som till exempel de Baltiska länderna och Polen, skriver IVL.

Bör prioriteras

”Det här ger en översiktlig bild över var den största potentialen för ökad återanvändning finns. Den pekar både på var vi var och en kan göra stor skillnad, och var beslutsfattare bör fokusera sina insatser”, säger Liv Fjellander, projektledare för Usereuse på IVL.

Läs mer:

Second hand – en bubbla som snart brister? Dagens PS

Därför kan second hand få oss att handla mer. Dagens PS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS