Amorteringskravet återinförs sista augusti och drabbar runt 230 000 hushåll. Det uppger Ekot i Sveriges Radio med hänvisning till den stabilitetsrapport som Finansinspektionen presenterade i går, tisdag.

ANNONS

Myndigheten tog beslut om amorteringspausen under pandemin men anser nu att det är dags för hushållen att börja amortera på sina bolån igen.

Som Dagens PS rapporterat, också med hänvisning till FI:s stabilitetsrapport, oroar den höga skuldsättningen bland hushåll myndigheten.

Stöden måste lyftas gradvis

Stödåtgärderna har varit viktiga för att dämpa smällarna i ekonomin under pandemin, men det krävs nu att åtgärderna lyfts gradvis för att minimera riskerna och sårbarheten, enligt FI.

”Omfattande stödåtgärder har varit nödvändiga för att dämpa de ekonomiska konsekvenserna av pandemin och för att påskynda återhämtningen. Samtidigt kan åtgärderna bidra till ökade stabilitetsrisker, exempelvis genom att låga riskpremier medför ett allt högre risktagande och stigande skulder”, säger FI:s generaldirektör Erik Thedéen.

Ekot: Blir kännbart

När amorteringskravet återinförs den sista augusti drabbar det runt 230 000 hushåll, och för dem blir det kännbart, konstaterar Ekot.

Erik Thedéen säger också apropå stabilitetsrapporten:

ANNONS
ANNONS

”Som en del i FI:s färdplan för att stärka företagsobligationsmarknaden behöver fondbolagen bli bättre på att hantera likviditetsrisker. FI publicerar därför i dag en rapport som pekar ut likviditetsverktyg som kan bidra till en stabilare obligationsmarknad”.

Läs även: Riksbanken välkomnar amorteringskravet [DagensPS.se] »