Det kan se bra ut med en akademisk utbildning, men garanterar inte jobb med hög lön och status. Nu måste högskolorna se över sitt utbud, och anpassa sig till vad arbetsmarknaden kräver.

ANNONS

Det är inte säkert att en lång utbildning på hög nivå ger jobb. Högskolornas utbud motsvarar inte det som efterfrågas på marknaden, och de högutbildade akademikerna tjänar sämre.

Enligt en ny rapport från Saco har lönepremien, vilken utdelning en högre utbildning ger på arbetsmarknaden, stadigt minskat sedan millennieskiftet.

Ny teknik, nya jobb

”It-kris, finanskris och corona-kris har påverkat flera branscher inom framför allt privat sektor”, skriver Saco i sin rapport. ”Det kan ha medfört strukturella förändringar som i kombination med teknisk utveckling kan ha skapat nya tjänster och förändrade kompetensbehov.”

Enligt Tidningen Näringslivet är nästan 45 procent av dem som finns på arbetsmarknaden högskoleutbildade.

Viktigt att välja noga

”Utbildning är alltid bra men valet av inriktning är avgörande”, säger Håkan Regnér, chefsekonom på Saco till Tidningen Näringslivet.

ANNONS
ANNONS

”Den som väljer en högskoleutbildning som inte efterfrågas måste gå in på jobb som kräver lägre utbildning där lönerna är lägre”, fortsätter han.

Löneskillnaderna krymper

Inom den privata sektorn har andelen med högre utbildning ökat allra mest enligt Sacos rapport. Där har den ökat med nära 90 procent. Inom statlig sektor är den siffran 58 procent.

Däremot har lönepremien i de båda sektorerna minskat med 16 procent.

Krävs förändring av utbudet

Det gäller alltså att se till att välja utbildning efter det som efterfrågas på arbetsmarknaden. Under 2000-talet har yrkeshögskolorna vuxit som svampar ur jorden, och anpassats efter det som arbetsgivarna söker.

”Högskolan skulle behöva vara lite mer på tårna och fylla utbildningar med innehåll som bättre matchar behoven på arbetsmarknaden”, säger Håkan Regnér enligt TN.

ANNONS
ANNONS

”En sådan utveckling måste ske.”

Läs även: Ta det lugnt så tjänar du mer(och lever längre) [Dagens PS]

Läs även: Hur kan personal inom Life Science förberedas för framtiden? [Dagens PS]