Hälften av de svenska export- och importintensiva företagen har förberett sig inför Storbritanniens utträde ur EU. Det visar en undersökning som Swedbank har gjort med 400 deltagande inköpschefer.

ANNONS

Att vissa bolag inte har vidtagit några förberedelser väcker enligt banken frågan om de har tagit ordentlig höjd för de utmaningar som brexit kan innebära – inte minst med tanke på att Storbritannien är en av Sveriges viktigaste handelspartner.

”De flesta företag som har internationell handel kommer påverkas av brexit, det gäller även om de inte handlar direkt med Storbritannien. Det är därför angeläget att företagen ser över hur deras affärs- och handelsrelationer med Storbritannien ser ut. Det kan kosta företagarna att inte vara förberedda”, kommenterar Swedbank-ekonomen Jörgen Kennemar.

Enligt banken ser ett avtalslöst brittiskt utträde ur EU den 31 oktober allt mer sannolikt ut. Efter det ingår inte landet i EU:s gemensamma marknad.

ANNONS
ANNONS