”Uthyrarna skulle behöva ta ett större ansvar för hur deras elsparkcyklar parkeras”.

ANNONS

Det säger Helena Stigson, forskare Folksam.

Försäkringsjätten har kartlagt skadestatistiken med elsparkcyklar.

Av siffrorna framgår att 83 procent av olyckorna är singelolyckor.

Men i 13 procent av fallen skadas en annan trafikant antingen av att en elsparkcyklist kör på dem, eller av elsparkcyklar som ligger i vägen och därmed orsakar olyckan.

Elsparkcyklar som inte parkeras som de ska väcker alltså inte bara irritation hos andra. Problemet, som är utbrett i Stockholm, är uppenbart en trafikfara.

”Tidigare studier visar på att uppemot 40 procent av elsparkcyklar är felaktigt parkerade, och därmed riskerar att orsaka att andra trafikanter skadas. Uthyrarna skulle behöva ta ett större ansvar för hur deras elsparkcyklar parkeras, då de bevisligen orsakar olyckor när de exempelvis ställs mitt på cykelvägar och trottoarer utan visad hänsyn till andra trafikanter”, säger Helena Stigson på Folksam i ett pressmeddelande.

Undersökningen baseras på inrapporterade skador under 2019 samt under våren 2020 och som har en koppling till elsparkcykelolyckor.

ANNONS
ANNONS

Läs mer här.

Läs även: ”Malins käke krossade i olycka med elsparkcykel” [Sveriges Radio P4 Stockholm] »