Skogsbolaget SCA meddelade på tisdagen att de ändrar sättet de värderar sin skog på, något som gör att värdet på skogen kan nära fördubblas. Under morgonen steg företagets aktie med nästan 3 procent.

ANNONS

SCA, Svenska Cellulosa AB, meddelar i sin kvartalsrapport som släpptes på tisdagsmorgonen att de kommer att ändra sin redovisningsmetod för hur de värderar sin skog. Det nya systemet, vilket ligger mer i linje med aktuella, marknadsanpassade värderingar, kommer leda till att bolagets tillgångar i skog nästan kommer fördubbla sitt värde, enligt ett pressmeddelande från företaget.

Marknaden reagerade som en följd av detta och under tisdagsmorgonen steg företagets aktie med nästan 3 procent.

Från dagens redovisade värde på 34 miljarder SEK beräknar de att vid nästa år ha skogstillgångar på 63-67 miljarder SEK. Detta framgår i pressmeddelandet som företaget skickade ut i samband med kvartalsrapporten.

Som en följd av tillkännagivandet steg företagets aktie med nästan 3 procent under tisdagen. Företagets rörelseresultat ökade med 7 procent under perioden januari-september 2019, jämfört med samma period förra året, enligt pressmeddelandet. Totalt uppgick detta i år till 3.066 (2.859) MSEK.

Anledningen till den planerade ökningen av värde på SCB:s skog anses vara kopplad till uppmärksammade affärer av skogsmark tidigare i år, gjorda av konkurrenter till SCB.

ANNONS
ANNONS

”Mot bakgrund av priset på skogsmark i ett antal större och nyligen genomförda skogsmarksaffärer har SCA genomfört en översyn av metod…”, skriver de bland annat i dagens rapport.

Dagens Industri ger som exempel en upphandling av 350.000 hektar skog i juli av pensionsbolaget AMF, där värdet ökade kraftigt på bara några veckor, en affär som kan ha påverkat SCA:s värderingsmetod av skog.