Tidigare elev har stämt den frivilliga gratisutbildningen och kräver lön för praktik med stöd av facket. ”Det är helt ogrundat”, säger affärsjuristen Shafqat Khatana till Dagens PS.

ANNONS

Han företräder företaget bakom skolan, Arndt´s Sales Academy, i målet som inleds med en muntlig förhandling i Stockholms tingsrätt den 7 januari nästa år.

Det är lite grann av Davids kamp mot jätten Goliat, som det berättas om i Bibelns gamla testamente. En stor och stark fackförening, Säljarnas Riksförbund, kräver för en ex-elevs räkning på den frivilliga gratisutbildningen företaget Departement of Awesome AB, bolaget bakom skolan, på 68.881 kronor plus ränta för ”oavlönat arbete” samt semesterersättning på 8.386 kronor exklusive ränta .

I själva verket handlar det om vanlig praktik, som ingick i den terminslånga säljutbildningen, anser företaget som med Shafqat Khatanas hjälp bestrider kravet i den så kallade arbetstvisten.

”Ett väldigt unikt fall”

När processen drar igång ska Shafqat Khatana ensam föra företagets och säljskolans talan mot tre jurister från facket, som företräder den 20-årige före detta eleven bakom stämningen.

”Det är ett väldigt unikt fall i Sverige eftersom det inte finns någon konkret praxis kring praktik sedan tidigare. Jag får känslan av att facket bara är ute efter att få uppmärksamhet på min klients bekostnad”, säger Shafqat Khatana.

”Det har förelegat en överenskommelse mellan parterna (eleven och säljskolan, reds.anm) om att ingen lön skulle utgå”, fortsätter han.

Du låter segerviss om utgången, är du det?

”Vi är säkra på vår sak men jag överlåter till domstolen att ta beslutet.”

ANNONS
ANNONS

Shafqat Khatana anser att Säljarnas Riksförbund bedriver en häxjakt mot säljskolan i Alvik, som Dagens PS i veckan besökte under ett reportage. Bland annat syftar han på att facket påstått i medier att den nu aktuella stämningen gäller grovt utnyttjande av unga när det i juridisk mening och i sak ska prövas om den tidigare elevens löneanspråk är riktigt.

Vilseledande information

”Det är inte så bra att facket gör så här, det blir vilseledande”, resonerar Shafqat Khatana och tycker att facket borde hålla sig till sanningen och värna viktiga och grundläggande värderingar.

Den 15 juni i år lämnades stämningen in till tingsrätten. Den föregicks av en MBL-förhandling som slutade i att facket och säljföretaget inte var överens.

Parterna har sedan kommit in med var sina svaromål och i den senaste inlagan från Säljarnas Riksförbund – som det stämda företaget i sin tur i en ny runda nu ska svara på – heter det bland annat att det ”saknas i Sverige en legaldefinition av vad som utgör praktik” och att ingen vägledning finns i ”rättsregler eller praxis”.

Det skriver alltså fackförbundet Säljarnas och Shafqat Khatana upplever det som att facket börjar vackla kring stämningen.

”Det känns väldigt luddigt. Som att man inte vet hur man ska kunna försvara sitt yrkande”, säger affärsjuristen, som inte kan föreställa sig att domstolen väljer att gå på fackets och den tidigare elevens linje.

Om det ändå blir så kommer ärendet att överklagas till Arbetsdomstolen, AD, tror han.

I förlängningen skulle ett negativt utslag för säljskolan kunna utgöra ett prejudikat och få förödande konsekvenser för alla företag som i dag är positivt inställda till praktikanter, menar Shafqat Khatana.

ANNONS
ANNONS

”Då skulle ingen våga ta emot praktikanter längre”, slår han fast.

Ångrar inte grovt angrepp

Jan Zetterström, förbundsordförande på Säljarnas Riksförbund och som Dagens PS tidigare intervjuat, står fast vid att säljskolan, vars hela affärsidé bygger på ett frivilligt åtagande från elevernas sida, grovt utnyttjat unga.

Trots att det formellt och rättsligt alltså handlar om en lönefordran.

Jan Zetterström, förbundsordförande i Säljarnas Riksförbund, backar inte från anklagelsen om att Arndt´s Sales Academy grovt utnyttjat ungdomar. Men det är inte det som rätten ska pröva utan det handlar i sak och juridisk mening om en lönefordran. Inget annat. (Foto: Säljarnas.se)
Jan Zetterström, förbundsordförande i Säljarnas Riksförbund, backar inte från anklagelsen om att Arndt´s Sales Academy grovt utnyttjat ungdomar. Men det är inte det som rätten ska pröva utan det handlar i sak och juridisk mening om en lönefordran. Inget annat. (Foto: Säljarnas.se)

”Det är hårklyveri”, menar Jan Zetterström.

”Det går inte stämma någon för utnyttjande”, fortsätter han.

Men ni får det att låta som att skolan begått ett övergrepp?

”Så skulle man kunna tolka det”, säger Zetterström.

Du tycker inte att ni kunde varit lite tydligare i er kommunikation i medier?

”Nej, jag tycker vi har varit tydliga, det här är inte ett sätt att behandla ungdomar på, att utnyttja arbetskraft utan att ge lön. Det snedvrider branschen.”

ANNONS
ANNONS

Dagens PS åkte som sagt till Alvik och fick en helt annan bild av skolan än den facket målar upp.

”Jo jo, eleverna kan vara jätteglada, vi har inga synpunkter på hur utbildningen bedrivs utan här handlar det om praktik som inte är praktik”, säger Jan Zetterström.

Det är inte så att ni söker uppmärksamhet?

”Nej. Så funkar inte fackförbund. Vi vill inte hålla på med sådant här, om du förstår vad jag menar, vi har inget egetintresse i att slåss mot företag. Vi styr heller inte mediecirkusen”, avslutar Jan Zetterström, som i likhet med Shafqat Khatana är säker på seger i tvisten – ur rakt motsatt synvinkel.

Säljföretagets och gratisskolans juridiska ombud Shafqat Khatana låter emellertid inte särskilt orolig:

”Jag har väldigt svårt att se att rätten kommer fram till att den här före detta eleven ska ha lön”, upprepar han.

Läs även: Fackets metoder chockar expert [DagensPS.se] >