Den svenska e-handeln ökade på årsbasis med 16 procent under 2017, enligt ett pressmeddelande från Postnord.

ANNONS

Det betyder att e-handeln i Sverige omsätter 67 miljarder kronor och utgör 8,7 procent av den totala detaljhandeln.

Prognosen inför 2017 löd 17 procent tillväxt enligt Postnord. Med en tillväxt på 16 procent bedömer Postnord att man kan ändå konstatera att e-handeln fortsätter att ta mark.

På segmentsnivå var det barnartiklar och leksaker som ökade mest med 23 procent. Tidsbesparingen och bekvämligheten är två starka drivkrafter till branschens framgångar på nätet, uppger Postnord.

På produktnivå var de mest e-handlade varorna under året kläder och skor med 37 procent, följt av skönhet och hälsoprodukter samt mediaprodukter med 28 procent vardera.

Av pressmeddelandet framgår det även att två av tre svenska konsumenter angav under 2017 att de handlade på nätet under en genomsnittlig månad. Högst var andelen i december då hela 74 procent handlade via nätet.

ANNONS
ANNONS

E-handelns andel av tillväxten i sällanköpsvaruhandeln har fördubblats för varje år de senaste tre åren, och i fjol motsvarade e-handelns ökning drygt 80 procent av tillväxten inom sällanköp.