Riksgälden meddelar att svenska statens betalningar, tillika statens budgetsaldo, resulterade i ett överskott på 112 miljarder kronor för 2019.

ANNONS

Riksgäldens prognos från oktober var ett överskott på 113 miljarder kronor.

”Det förhållandevis stora överskottet förklaras till stor del av att Riksbanken återbetalade lån motsvarande 69 miljarder kronor i utländsk valuta till Riksgälden. Den ekonomiska utvecklingen 2019 präglades av en svagare konjunktur, vilket bidrog till att skatteinkomsterna från exempelvis löner och konsumtion växte långsammare än tidigare år. Riksgälden bedömer att kapitalplaceringar på skattekontot minskade något under året, samtidigt som de bidrog till större variationer i statens betalningar.”

Statens betalningar resulterade i ett underskott på 98,4 miljarder kronor i december. Riksgäldens prognos var ett underskott på 87,2 miljarder kronor.

ANNONS
ANNONS