Av de svenskar som är äldre eller tillhör en riskgrupp, kommer nästan tre av fyra att träffa släkten mindre än vanligt eller inte alls i jul – på grund av coronapandemin. Det visar en ny Sifoundersökning.

annons
annons

”Människor med underliggande sjukdomar drabbas hårdare av covid-19. Hela två miljoner svenskar lever med hjärt-kärlsjukdom och 1,3 miljoner med lungsjukdom, vilket kommer bli särskilt påtagligt när vi saknar våra nära och kära under julfirandet,” säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden – som har beställt Sifoundersökningen, i ett pressmeddelande.

”Alla drabbas inte av hjärt- eller lungsjukdom, men det är ändå något som gäller oss alla,” säger hon.

Andelen svenskar som dör i hjärt-kärlsjukdom har minskat med över 30 procent på tio år, tack vare forskning som resulterat i bättre vård, behandlingar och livsstilsråd. Ändå är hjärt-kärlsjukdom fortfarande vår vanligaste dödsorsak, och den som lever med hjärt- eller lungsjukdom har en ökad risk att bli svårt sjuk eller dö i covid-19. Svenska intensivvårdsregistret visar att var fjärde patient som intensivvårdats för covid-19 i Sverige lider av kronisk hjärt- eller lungsjukdom.

Många vill inte träffa släkten

Enligt den nya ny Sifoundersökningen kommer var tionde person, 10 procent, som är över 70 år eller tillhör en riskgrupp inte att träffa släkten alls under jul, och ytterligare 61 procent kommer att träffa släkten mindre än vanligt. Undersökningen visar även att var fjärde person som tillhör en riskgrupp känner oro inför hur pandemin kommer att påverka julfirandet.

”Risken för landets hjärt- och lungsjuka att drabbas av covid-19 är en stor källa till oro. Nu måste vi lära oss mer om sambandet mellan covid-19 och hjärt- och lungsjukdomarna för att stå bättre rustade för framtida pandemier,” säger Jan Nilsson, professor och ordförande för Hjärt-Lungfondens forskningsråd.

ANNONS
ANNONS

”Mer forskning krävs för att rädda liv, minska lidandet och reducera belastningen på vården,” säger han.

Läs mer: Nu kommer vaccin till Sverige – så ser planen ut