De närmaste dagarna väntar sig Region Stockholm att antalet svårt sjuka i coronaviruset ökar stort. Därför går man över i militär styrning.

ANNONS

Det nya systemet är hämtat från Nato, skriver Dagens Nyheter, och innebär stora förändringar. All planerad vård som går att skjuta på kommer att få stå åt sidan för coronasjuka, och en ny beslutshierarki införs. Regionen går också officiellt in i ”förstärkningsläge” – som ligger en nivå över stabsläge.

”Det är ett ledningssystem i kris vi använder nu som vi kallar för Nato-systemet”, säger Karolinska universitetsjukhusets direktör Björn Zoëga.

Hittills har man mestadels nyttjat Nya Karolinska för vård av virussmittade. Enligt artikeln var det igår fyra coronasmittade patienter på intensivvårdsavdelningen på Nya Karolinska, att lägga till de ytterligare 22 smittade och allvarligt sjuka på infektionsavdelningen.

NKS har i dagsläget kapacitet att vårda 40 smittade. Nya avdelningar för coronasmittade står också klara att öppna i Huddinge, med omkring 50 vårdplatser.

”De närmaste dagarna tror vi att man behöver öka kapaciteten så att vi kan ta emot flera hundra smittade patienter”, säger Björn Zoëga.

ANNONS
ANNONS

”Enligt det värsta scenariot smäller det till på lördag, söndag eller måndag med en dubblering av antalet inlagda – runt 50. Men det är gissningar.”

Enligt källor till DN ska Region Stockholms intesivvårdsplatser tredubblas till runt 115 inom de närmaste dagarna.