Bostadsutvecklaren Oscar Properties minskar omsättningen rejält, men vänder till vinst i det tredje kvartalet. Inga nyproduktioner inleddes.

ANNONS

Omsättningen sjönk 79,4 procent till 102,5 miljoner kronor (498,1).

Rörelseresultatet blev 58,1 miljoner kronor (-103,4), med en rörelsemarginal på 56,7 procent.

Resultatet efter skatt blev 44,2 miljoner kronor (-130,0).

Resultat per aktie hamnade på 2,56 kronor (-4,94).

Antalet sålda bostäder uppgick till 8 stycken (15) och antalet bokade bostäder uppgick till 1 (4).
Oscar Properties startade inte några produktioner (46).

Oscar Properties vd Oscar Engelbert skriver i rapporten att bolaget fortsatt att minska sina kostnader, varav ett led i det har varit att avveckla byggverksamheten i Allegro.

”Denna omställning är nu helt genomförd och vi kan konstatera att den fungerar bra i praktiken, i Helix-projektet anlitar vi en extern byggare, Madison, och det projektet löper på enligt plan”, skriver han.

ANNONS
ANNONS

”Jag kan konstatera att bolaget under perioden tagit viktiga steg kring arbetet med att stärka kapitalstrukturen och fortsätta med projektarbetet. Det återstår fortfarande mycket arbete, men steg för steg tar vi oss i rätt riktning”, fortsätter han.

Oscar Properties, Mkr Q3-2019 Q3-2018 Förändring
Nettoomsättning 102,5 498,1 -79,4%
Rörelseresultat 58,1 -103,4
Rörelsemarginal 56,7%
Nettoresultat 44,2 -130,0
Resultat per aktie, kronor 2,56 -4,94