Oscar Properties extra bolagsstämma har på fredagen godkänt styrelsens förslag om utbyteserbjudande till innehavare av preferensaktier samt en företrädesemission.

ANNONS

Det framgår av ett pressmeddelande.

Under utbyteserbjudandet resulterar en inlämnad preferensaktie i 25 nyemitterade stamaktier medan varje preferensaktie av serie B ger vid inbyte 50 nyemitterade stamaktier.

Företrädesemissionen ger stamaktieägare rätt att få teckna fem nya stamaktier för en befintlig stamaktie för en teckningskurs av 1,49 kronor per aktie.

För att företrädesemissionen ska kunna genomföras måste minst 70 procent av utestående preferensaktier och serie B-preferensaktier ha lämnats in under utbyteserbjudandet.

ANNONS
ANNONS

Trots beskedet rasar bolaget ännu mer på börsen. I skrivande stund är Oscar Properties aktie ned drygt 20 procent, att lägga till gårdagens stora tapp.