Norwegians trafiksiffror fortsätter att påverkas kraftigt av coronapandemin. Under augusti flög bolaget 313 316 passagerare vilket är 91 procent lägre än samma månad förra året.

ANNONS

Mäts trafiken i betalda passagerarkilometer, RPK, minskade flygbolaget med 96 procent under månaden jämfört med motsvarande månad i fjol.

Kapaciteten, mätt som ASK, minskade med 94 procent.

Kabinfaktorn uppgick till 62,1 procent mot 90,0 för ett år sedan.

”Den långvariga krisen som har drabbat alla delar av flygbranschen fortsätter att skapa osäkerhet i alla marknader, vilket gör att det är helt avgörande med tillräckligt likviditetsstöd för att långsiktigt skydda resebranschen, arbetsplatser och kritisk infrastruktur”, säger Norwegians koncernchef Jacob Schram.

ANNONS
ANNONS
Norwegianaugusti, 2020
Passagerare, miljoner0,313
Passagerare, förändring i procent, YY-91
RPK, förändring i procent-96
ASK, förändring i procent-94
Kabinfaktor, i procent62,1