Danska och svenska staten garanterar flygbolaget lån på 3,3 miljarder kronor. ”Vi är väldigt glada”, säger SAS finanschef.

ANNONS

I ett pressmeddelande nu på tisdagsmorgonen uppger SAS att såväl den danska som den svenska staten går in som garanter för mångmiljardlånet.

”Sedan de skandinaviska regeringarna meddelade om kreditgarantier till flygföretag har SAS arbetat med fyra nordiska banker samt myndigheter i respektive land för att förtydliga kriterierna och villkoren för garantierna. Det garanterade lånepaketet, som har godkänts av Europeiska kommissionen och beslutades i samband med covid-19-krisen, är avsett att stödja flygbolags likviditet under perioden fram till dess att verksamhet kan återupptas”, framgår det.

Söker stöd även från norska staten

Torbjørn Wist, finanschef på SAS, förklarar att räddningsåtgärderna från Danmarks och Sveriges regeringar ökar bolagets finansiella flexibilitet i ett läge där i stort sett hela flygplansflottan står på marken till följd av pandemin.

Han framhåller att SAS fortsätter arbetet med att minska kostnaderna och att man söker ytterligare stöd från statsmakterna för att flygbolaget ska kunna hålla i gång verksamheten.

”Som en del av detta fortsätter vi vår dialog med den norska regeringen för att ta del av lån med statlig garanti uppgående till 1,7 miljarder norska kronor”, säger Torbjørn Wist i pressmeddelandet.

De fyra banker som är involverade i den nu aktuella kreditfaciliteten till SAS på 3,3 miljarder är SEB, Danske Bank, Nordea och Swedbank.

Nyligen berättade Dagens PS att SAS varslar upp till 5 000 anställda i spåren av coronakrisen.

ANNONS
ANNONS

”Det oerhört tråkigt och ledsamt att vi tvingas anpassa vår personalstyrka till en lägre efterfrågan”, säger SAS vd Rickard Gustafson i samband med det dramatiska beskedet.

Läs även: Norwegians krisplan får ja: ”Räddade på kort sikt” [DagensPS.se] »