Investmentbolaget Investor meddelar att Laborie, ett dotterföretag inom Patricia Industries, förvärvar globalt ledande leverantör av förlossnings- och neonatalprodukter för 525 miljoner dollar.

ANNONS

Det framgår av ett pressmeddelande.

Säljare är EQT.

Som kommunicerats har Laborie ingått avtal om att förvärva Clinical Innovations, en ledande leverantör av engångsprodukter vid förlossningar och för intensivvård av för tidigt födda barn. Produkterna, som oftast föredras av de kliniska användarna, inkluderar systemet Kiwi Complete Vacuum Delivery som används vid komplicerade förlossningar och Koala Intrauterine Pressure Catheter som mäter styrkan i sammandragningar under förlossningar.

2019 förväntas Clinical Innovations omsättning uppgå till cirka 70 miljoner dollar. Företaget har en dokumenterat stark organisk tillväxt, hög lönsamhet och ett starkt kassaflöde i förhållande till resultatet.

Köpeskillingen uppgår till 525 miljoner dollar på skuldfri basis och kommer huvudsakligen att finansieras med eget kapital från Patricia Industries.

ANNONS
ANNONS

”Inom Patricia Industries har vi byggt ett antal starka plattformsföretag med ledande marknadspositioner inom attraktiva nischer. För de här företagen är lönsam tillväxt högt prioriterad. Förvärvet av Clinical Innovations utgör ett mycket attraktivt komplement till Labories befintliga verksamhet”, kommenterar Investors vd Johan Forssell.

Förvärvet är föremål för godkännande av relevanta konkurrensmyndigheter och förväntas slutföras under det första kvartalet 2020.