Enligt socialminister Lena Hallengren går det inte dra några slutsatser om Sveriges överdödlighet i covid-19, om strategin varit fel, jämfört med grannländerna.

I Norden överstiger Sveriges dödssiffror i covid-19 med råge grannländernas.

De svenska dödstalen i pandemin är i dag, fredag, föremål för en presskonferens med socialminister Lena Hallengren (S) och Mona Heurgren, avdelningschef på Socialstyrelsen, som presenterar dödsfallsstatistik relaterad till viruset.

”Vi har tagit fram preliminär statistik för dödsorsaker 2020. Covid-19 var den tredje vanligaste dödsorsaken efter hjärt- och kärlsjukdomar och cancer. Totalt avled 9 504 personer med underliggande orsak covid-19 under 2020”, förklarar Mona Heurgren och tillägger att sett till regioner är Stockholm värst drabbat.

Hon berättar också att Socialstyrelsens siffror över de svenska dödsfallen i covid-19 jämförts med Folkhälsomyndighetens statistik under hela pandemin.

Jämförelser ger inte alltid korrekta siffror

På en fråga från Aftonbladet till socialminister Lena Hallengren om överdödligheten i covid-19, jämfört med underdödligheten i grannländerna, är en bekräftelse på en misslyckad svensk strategi, svarar Hallengren:

”Nu dras slutsatser som ingen här har dragit. Jag tycker inte vi ska dra de slutsatserna än. Vi har grannländer i Norden som sticker ut i ett globalt perspektiv, det kommer väcka forskning och studier. Sverige sticker inte ut globalt sett, om det är någon slutsats man ska våga sig på är det den. Det är inte alltid jämförelser ger korrekta siffror, många länder som ligger nära varandra ger olika resultat. Att sätta det i relation till Sveriges strategi, som egentligen inte varit så annorlunda än något annat lands, det är inte en jämförelse som jag delar”.

”Överdödligheten både i Sverige och Europa ökade till följd av pandemin. Sverige ligger i det lägre spannet i Europa under 2020”, säger Hallengren också.

Nu läggs statistiken fram, enligt socialministern, analysen får sedan fortsätta. Det går inte att dra några slutsatser av siffrorna i dagsläget, menar hon.

TT undrar vad Hallengren anser om antalet avlidna i Sverige, utifrån statistiken, och hur Sverige hanterat pandemin.

ANNONS
ANNONS

”Det säger något om hur vi drabbats av pandemin jämfört med andra länder. En pandemi är inte en nationell företeelse. Att inte stanna och landa i nationella siffror. Jag tycker det här beskriver på ett mer utdraget förlopp har Sverige inte den dödlighet som vi kanske ibland själva tror. Vi ska framförallt se till att vi lär, och delar statistik, för nu och för framtiden. Framförallt kan man inte dra slutsatsen att Sverige haft en specifik strategi som lett till högre dödlighet”.

Följ presskonferensen här.

Läs även: Det väntar världsekonomin efter pandemin [DagensPS.se] »