Fingerprint Cards redovisar minskande omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar samtidigt minskad vinst.

ANNONS

Omsättningen uppgick till 431,2 miljoner kronor (841,4), en minskning med 49 procent mot föregående år. Det var samtidigt en sekventiell ökning mot andra kvartalet då omsättningen låg på cirka 390 miljoner kronor.

Enligt Bloombergs sammanställning av tre analytikers estimat väntades en omsättning på 438,3 miljoner kronor.

Bruttomarginalen uppgick till 27 procent (33).

Rörelseresultatet blev 7,0 miljoner kronor (52,4), med en rörelsemarginal på 1,6 procent (6,2). Baserat på två analytikers estimat väntades ett rörelseresultat på -55,5 miljoner kronor.

Resultatet före skatt var 3,1 miljoner kronor (65,5).

ANNONS
ANNONS

Resultatet efter skatt blev 2,9 miljoner kronor (50,1), en minskning med 94 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 0,01 kronor (0,16), vilket innebär en minskning med 94 procent mot föregående år.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 202,5 miljoner kronor (174,7).

”Den positiva försäljningstrenden vi upplevde i det andra kvartalet fortsatte in i detta
kvartal, vilket avspeglas i en sekventiell omsättningstillväxt om 11 procent, ett positivt
nettoresultat om 2,9 Mkr samt ett positivt kassaflöde om 202,5 Mkr”, konstaterar vd Christian Fredrikson i rapporten.

Han uppger vidare att kostnadsbesparingsprogrammet som lanserades i juni löper på enligt plan.

ANNONS
ANNONS

På produktsidan har den senaste sensorn FPC1511 genomgått alla tester med gott resultat och de första mobiltelefonerna med sensorn väntas lanseras i slutet av året eller början av 2019. Den negativa pristrenden på kapacitiva sensorer fortsätter dock in i 2019 men troligtvis med en lägre minskningstakt än de över 30 procent som noteras under 2018, skriver Fingerprint-chefen.

Fingerprint bedömer vidare att in-displayteknologin gör framsteg på marknaden 2019 och företaget avser under året att ta en position med sin optiska sensorteknologi.

Fingerprint Cards, Mkr Q3-2018 Q3-2017 Förändring
Nettoomsättning 431,2 841,4 -48,8%
Rörelseresultat 7,0 52,4 -86,6%
Rörelsemarginal 1,6% 6,2%
Resultat före skatt 3,1 65,5 -95,3%
Nettoresultat 2,9 50,1 -94,2%
Resultat per aktie, kronor 0,01 0,16 -93,8%