Det minskade resandet till följd av coronapandemin slår hår mot SJ. Omsättningen minskade under första kvartalet samtidigt som rörelseresultatet var negativt.

ANNONS

Omsättningen sjönk 6,1 procent till 1 914 miljoner kronor (2 038).

Rörelseresultatet blev -72 miljoner kronor (130).

Resultatet efter skatt blev 101 miljoner kronor (105), en minskning med 3,8 procent mot föregående år.

”På extremt kort tid har vi tappat merparten av våra biljettintäkter. Sedan mitten av mars har SJs ledning och styrelse haft fullt fokus på den snabba händelseutvecklingen och utifrån ett antal möjliga scenarios tagit fram handlingsplaner och fattat beslut om åtgärder för att anpassa verksamheten till rådande marknadsläge”, säger SJ:s vd Madeleine Raukas.

Styrelsen i SJ har tidigare meddelat att det inte föreslås någon utdelning för 2019.

ANNONS
ANNONS
SJ, Mkr Q1-2020 Q1-2019 Förändring
Nettoomsättning 1 914 2 038 -6,1%
Rörelseresultat -72 130
Rörelsemarginal 6,4%
Nettoresultat 101 105 -3,8%