Canada Goose redovisar en omsättning och ett resultat som var högre än väntat under första kvartalet. Bolaget står fast vid helårsprognosen.

ANNONS

Omsättningen uppgick till 71,1 miljoner kanadensiska dollar (44,7), att jämföra med Factset analytikerkonsensus som låg på 55.

Justerat resultat per aktie blev -0,21 kanadensiska dollar (-0,15), vilket är bättre än analytikerkonsensus som låg på -0,24.

Canada Goose upprepar sin prognos för hela räkenskapsåret. Omsättningen väntas öka minst 20 procent medan den justerade vinsten per aktie väntas öka 20 procent.

ANNONS
ANNONS
Canada Goose, MCAD Q1-2019/2020 Konsensus Förändring mot konsensus Q1-2018/2019
Nettoomsättning 71,1 55 29,3% 44,7
Resultat per aktie, justerat -0,21 -0,24 -0,15

Konsensusdata från Factset