Gruv- och bergbrytningsteknikbolaget Epiroc redovisar en omsättning i linje med förväntat under andra kvartalet. Resultatet blev högre än förväntat.

ANNONS

Omsättningen uppgick till 10 626 miljoner kronor (9 843), att jämföra med Factset analytikerkonsensus som låg på 10 466 miljoner kronor.

Rörelseresultatet blev 2 263 miljoner kronor (1 810), väntat rörelseresultat var 2 182 miljoner kronor. Rörelsemarginalen var 21,3 procent (18,4).

Resultatet före skatt var 2 225 miljoner kronor (1 766), analytikerkonsensus låg på 2 121 miljoner kronor.

Resultatet efter skatt blev 1 680 miljoner kronor (1 321), analytikerkonsensus var 1 589 miljoner kronor. Resultat per aktie hamnade på 1,40 kronor (1,09).

Orderingången landade på 10 553 miljoner kronor (10 483), vilket är 1 procent högre än analytikerkonsensus.

ANNONS
ANNONS

”Framgent ser vi inga tydliga tecken på att den nuvarande marknadssituationen kommer att förändras. Därmed kvarstår vår uppfattning att efterfrågan kommer att ligga kvar på nuvarande nivå på kort sikt”, skriver vd:n Per Lindberg i rapporten.

Epiroc, Mkr Q2-2019 Konsensus Förändring mot konsensus Q2-2018
Orderingång 10 553 10 478 0,7% 10 483
Nettoomsättning 10 626 10 466 1,5% 9 843
Rörelseresultat 2 263 2 182 3,7% 1 810
Rörelsemarginal 21,3% 20,8% 18,4%
Resultat före skatt 2 225 2 121 4,9% 1 766
Nettoresultat 1 680 1 589 5,7% 1 321
Resultat per aktie, kronor 1,40 1,09

Konsensusdata från Factset