Svenska IT-butiken Dustin presenterar ett rörelseresultat som är omkring 24 procent lägre än konsensusprognosen. Totalt uppgår resultatet till 51,8 miljoner kronor. Omsättningen stiger. 

ANNONS

Siffrorna gäller tredje kvartalet på räkenskapsåret, mars-maj.

”Marknadsutvecklingen på kort sikt är svårbedömd. Vår bedömning är att vi kommer se en återgång till ett mer stabilt och normalt marknadsläge under senare delen av 2020”, skriver Dustin i delårsrapporten.

Nettoomsättningen steg 3,2 procent till 3 271 miljoner kronor (3 169). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 3 035 miljoner kronor. Den organiska omsättningstillväxten var 1,3 procent (15,3).

Bruttomarginalen var på 15,1 procent (16,8).

Det justerade ebita-resultatet uppgick till 106 miljoner kronor (123,8). Justerad ebita-marginal var på 3,2 procent (3,9).

Rörelseresultatet blev 51,8 miljoner kronor (78,3), väntat rörelseresultat var 68 miljoner kronor. Rörelsemarginalen var 1,6 procent (2,5).

Justerat rörelseresultat utföll på 80,5 miljoner kronor (104,5), med en justerad rörelsemarginal på 2,5 procent (3,3). Jämförelsestörande poster var på -28,7 miljoner kronor (-26,2).

Resultatet efter skatt blev 31,1 miljoner kronor (48,0), analytikerkonsensus låg på 40 miljoner kronor. Resultat per aktie hamnade på 0,35 kronor (0,54).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 468 miljoner kronor (101) i tredje kvartalet.

ANNONS
ANNONS

”Kostnadsbesparingar kommer bidra positivt till resultatet”


Dustin kommer som tidigare meddelats att avveckla 14 mindre och lokala kontor och reducerar
personalstyrkan med cirka 50 tjänster. Initiativet har belastat resultatet med en jämförelsestörande kostnad på 27 miljoner kronor, vilket beräknas ge en årlig besparing på 40 miljoner kronor med tydliga effekter med start i juli.

”Sammantaget har vi efter omständigheterna utvecklats väl under tredje kvartalet. Våra genomförda och planerade kostnadsbesparingar och investeringar kommer att bidra positivt till resultatet. Vi är rätt positionerade för marknadstrenderna med en större andel handel online och ökande behov av mobilitet och molntjänster och har en förstärkt syn på vår strategi och långsiktiga affär. Vår finansiella ställning är god och vi är väl rustade för de utmaningar och möjligheter det rådande affärsklimatet kan ge oss och våra kunder”, kommenterar vd Thomas Ekman i delårsrapporten.

Dustin, MkrQ3-2019/2020KonsensusFörändring mot konsensusQ3-2018/2019Förändring
Nettoomsättning3 2713 0357,8%3 1693,2%
EBITA, justerat106123,8-14,4%
Rörelseresultat51,868-23,8%78,3-33,8%
Rörelsemarginal1,6%2,2%2,5%
Rörelseresultat, justerat80,5104,5-23,0%
Rörelsemarginal, justerad2,5%3,3%
Nettoresultat31,140-22,3%48,0-35,2%
Resultat per aktie, kronor0,350,54-35,2%

Konsensusdata från Factset