Byggbolaget NCC redovisar en omsättning som var lägre än väntat under tredje kvartalet. Rörelseresultatet var också lägre än väntat.

ANNONS

Omsättningen uppgick till 13 951 miljoner kronor (14 269), att jämföra med Factset analytikerkonsensus som låg på 14 613.

Rörelseresultatet blev 568 miljoner kronor (-1 108), väntat rörelseresultat var 592. Rörelsemarginalen var 4,1 procent.

Resultatet före skatt var 536 miljoner kronor (-1 133).

Resultatet efter skatt blev 459 miljoner kronor (-955).

Resultat per aktie hamnade på 4,21 kronor (-8,87).

Orderingången landade på 12 769 miljoner kronor (12 738), vilket är 6 procent lägre än analytikerkonsensus.

ANNONS
ANNONS

”Trots signaler om en avmattning i konjunkturen i Norden upplever NCC fortsatt en stabil efterfrågan inom samtliga affärsområden. Inom bostäder är såväl orderingång som omsättning fortsatt normal. Den totala orderingången var på samma nivå som föregående år”, säger vd Tomas Carlsson i en kommentar.

NCC, Mkr Q3-2019 Konsensus Förändring mot konsensus Q3-2018
Orderingång 12 769 13 622 -6,3% 12 738
Nettoomsättning 13 951 14 613 -4,5% 14 269
Rörelseresultat 568 592 -4,1% -1 108
Rörelsemarginal 4,1% 4,1%
Resultat före skatt 536 -1 133
Nettoresultat 459 -955
Resultat per aktie, kronor 4,21 -8,87

Konsensusdata från Factset