Dagens PS uppdaterar dig om vad som händer på affärfronten varje vardagsmorgon.

ANNONS

Börs
Rapporter
12:00 Atlas Copco, 13:00 Beijer Electronics, Sveaskog

Utländska rapporter
13:30 Caterpillar, 22:30 Whirlpool, AK Steel (efter 22:00)

Stämmor
10:00 Logistri (extra), 11:00 Indentive (extra), 18:00 Igrene, Toadman

Handlas exklusive utdelning
Eolus Vind exklusive rätt (utd 1,50 kr)

Investerarmöte
14:00 Beijer Electronics telefonkonferens
15:00 Atlas Copco telefonkonferens

ANNONS
ANNONS

Utländska övriga händelser
Textilwirtschaft veckoförsäljning

Makro
02:30 Kina industrivinster
08:00 Danmark detaljhandelsförsäljning
08:00 Finland konsumentförtroende
09:30 Sverige handelsbalans
09:30 Sverige hushållens skuldsättning
10:00 EMU penningmängd
10:00 Litauen detaljhandelsförsäljning
10:45 Sverige AF veckostatistik
12:00 Irland detaljhandelsförsäljning
14:30 USA Chicago Fed index
16:30 USA Dallas Fed index
Sverige konjunkturprognos från Nordea