Dagens PS

220 procent överdödlighet hos vissa invandrargrupper

corona
Covid-19-information på arabiska på Drottninggatan. I mars rapporterades om extra hög smittspridning i Järvaområdet norr om Stockholm. (Foto: TT)
Marc Malmaeus
Marc Malmaeus
Uppdaterad: 09 juli 2020Publicerad: 30 juni 2020

En ny studie visar att medelålders och yngre medelålders invandrare från vissa invandrargrupper har drabbats extra hårt av coronaviruset. Överdödligheten under våren hos dessa grupper når 220 procent, medan dödstalen hos personer födda i Västeuropa och Nordamerika har sjunkit. 

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Studien är utförd av fyra akademiker inom medicin och är publicerad i Läkartidningen. I undersökningen studeras hur invandrargrupper som studien beskriver som “sannolikt svagt etablerade i Sverige” har påverkats av coronaviruset. Denna kategori utgörs av personer födda i Somalia, Syrien och Irak.

Dessa grupper ser en överdödlighet under perioden mars-maj på 220 procent i ålderskategorin 40-64 år, jämfört med samma period åren innan.

Hos personer födda i Europa eller Nordamerika, i studien klassade som “tydligt etablerade i Sverige”, är dödsfallen lägre under perioden mars-maj 2020 än de genomsnittliga dödsfallen under tidigare år. Minskningen ligger på en procent.

Överdödligheten under våren är även väsentligt högre i ovan nämnda invandrargrupper hos personer över 65. Skillnaden mellan de två jämförda grupperna i denna kategori är dock mindre än i lägre ålderskategorier.

En “översyn” av coronastrategin nödvändig

Studien beskriver att ovan nämnda invandrargrupper hade ett “omfattande utbrott av covid-19” redan i mars, vilket inte är känt sedan tidigare enligt studien.

Undersökningen kopplar ihop denna överdödlighet med bristande information om social distansering. Den nämner även “trångboddhet, flergenerationsboende och mindre möjligheter till social distansering i hemmiljö och arbetsmiljö” som möjliga orsaker till en ökad grad av sjukdomsutfall hos dessa grupper.

En slutsats som nämns är att strategin mot covid-19 bör ses över, med mer fokus på grupper som har andra förutsättningar för skydd mot smittspridning.

Läs mer: WHO stämplar Sverige som riskland: ”Feltolkning”

ANNONS
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS