Volkswagens nya elbilar får inte parkeras mer än 24 timmar i –30°. Då slutar garantin att gälla, enligt M Sverige.
Nu lovar Volkswagen att de ska förtydliga sin kommunikation – och att garantin gäller.
– Det är en rekommendation är att inte utsätta bilen för att stå utan laddning i mer än 24 timmar om det är kallare än -30 grader. Detta är dock inte frågan om ett villkor för att våra garantier ska gälla, säger Volkswagens informationschef Marcus Thomasfolk. 

ANNONS

Elbilar kan ha annorlunda villkor för att garanti och försäkringar ska gälla. Riksförbundet M Sverige har gått igenom villkoren för nya elbilar. Då upptäckte de att Volkswagens garanti för de nya ID-modellerna formellt sett inte gäller om bilen parkeras under minus 30 grader Celsius i mer än 24 timmar, enligt villkor som finns i bruksanvisningen.

I stora delar av Sverige kan det bli så kallt under vinterhalvåret. Volkswagen informerar inte kunderna om detta vid köptillfället. Ett annat krav i instruktionsboken är att bilen inte stängs av i flera timmar om batteriet har mindre än 40 procents laddning vid minusgrader.

Just nu gör Volkswagen reklam om att deras elbilar är anpassade för vintern. Men ägarna bör se upp med kyla, enligt instruktionsboken. Foto: VW

Volkswagen ID.4 är Sveriges mest sålda elbil hittills under 2021. Just nu gör Volkswagen tv-reklam när bilen körs i vinterväder under devisen ”Anpassad för vintern”.

Ingen information vid beställning

– Det är villkor som inte är möjliga för konsumenten att uppfylla. När vi går igenom beställningsprocessen på Volkswagens hemsida saknas information om det här förbehållet. Enligt marknadsföringslagen ska köparen få tydlig information om garantins innehåll och begränsningar inför köpet, vår uppfattning är att Volkswagen inte lever upp till det kravet, säger Carl-Erik Stjernvall.

Enligt konsumentköplagen ska säljaren upplysa köparen om produktegenskaper som avviker från vad som normalt går att anta. Om säljaren underlåter att göra det ska varan anses felaktig.

”Garantin gäller”

Efter att Dagens PS gått ut med M Sveriges uppgifter och bett om kommentarer lovar Volkswagen att förtydliga sin kommunikation – och att ingen behöver oroa sig för om garantin på bilen gäller, trots att det formellt sett kan ifrågasättas om garantin gäller.

– Volkswagens ID.-bilar är anpassade för alla former av temperaturer och väder. Däremot är det ett känt faktum att ett litium-jon-batteri (dvs bilens högvoltsbatteri) påverkas av värme eller kyla. Av den anledningen lämnar vi, i t ex bilens instruktionsbok, skötselråd och rekommendationer till våra kunder. En sådan rekommendation är att inte låta bilen stå i mer än 24 timmar om det är kallare än -30 grader. Detta är dock inte frågan om ett villkor för att våra garantier ska gälla. Vi kan heller inte utläsa i bilens system om bilen har utsatts för dessa förhållanden, säger Volkswagens informationschef Markus Thomasfolk.

ANNONS
ANNONS

– Vi har hittills aldrig varit med om några fel på våra bilar relaterade till dessa förhållanden och kommer inte heller att neka någon kund att åberopa gällande garantier, även om man parkerat bilen längre än 24 timmar och det varit kallare än -30 grader. Vi kommer att se över vår kommunikation för att se om vi kan bli ännu tydligare kring detta, säger Volkswagens informationschef Markus Thomasfolk.

Artikeln har uppdaterats efter att Volkswagen kommenterat och lovat ägarna att garantin gäller även i sträng kyla.