Enligt branschorganisationen BilSweden ökade nyregistreringarna av både personbilar och lastbilar i april. Föga förvånande placerar sig Volvo återigen i topp i registreringsstatistiken. Topplistan domineras i vanlig ordning av Volvo och Volkswagen.

ANNONS

Personbilarna ökade med 12,3 procent, lätta lastbilar ökade med 13,3 procent och tunga lastbilar över 16 ton ökade med 11,6 procent. Personbilar och lätta lastbilar nådde sin högsta nivå någonsin för en aprilmånad.

”Uppgången förklaras till stor del av en kalendereffekt, då det var två fler registreringsdagar i april i år, beroende på att påsken inföll i april förra året. Två fler registreringsdagar motsvarar ca tio procent fler registreringar”, säger Mattias Bergman, VD för BIL Sweden.

För personbilar och lätta lastbilar kan vi se en viss ”Bonus-maluseffekt” i aprilregistreringarna. Bonus-malussystemet, som gäller för lätta fordon som nyregistreras från 1 juli, innebär i många fall en kraftigt höjd fordonsskatt under de tre första åren. De bilarna, sk malusbilar, vill man få registrerade före halvårsskiftet. Den stora Bonus-maluseffekten förväntas dock under de kommande månaderna. Bonus-malussystemet medför en ryckighet på marknaden, med tidigarelagda registreringar av bilar som får höjd fordonsskatt och senarelagda registreringar av bilar som får en högre klimatbonus jämfört med dagens supermiljöbilspremie.

Plus 86 procent för supermiljöbilar i april

Efterfrågan på supermiljöbilar, dvs elbilar och laddhybrider, är fortsatt stark. I april ökade nyregistreringarna av supermiljöbilar med 86 procent. Andelen supermiljöbilar av de totala nyregistreringarna var 6,1 procent i april, jämfört med 3,7 procent april förra året.

”Enligt våra prognoser kommer andelen laddbara bilar fortsätta att öka under de kommande åren när över 100 nya laddbara modeller förväntas sättas på den svenska marknaden. I år räknar vi med att andelen laddbara bilar av nyregistreringarna kommer uppgå till drygt nio procent, och öka till ca 25 procent år 2021”, förutspår Mattias Bergman.

”Det är viktigt att det introduceras styrmedel även för användandet av laddbara bilar, och inte bara stimulanser vid köptillfället. Därför är det ologiskt och kontraproduktivt att laddhybrider, som omfattas av klimatbonus i det nya Bonus-malussystemet, inte tillåts i zon 3 i regeringens förslag till miljözoner. Laddhybrider, som i april stod för drygt 80 procent av nyregistreringarna av laddbara bilar, är en inkörsport för elektrifiering”, fortsätter Mattias Bergman.

Fyra av tio nya bilar var dieslar i april

 ”Dieselandelen har sjunkit under senare år, bland annat som en följd av ett ökat attraktivt utbud av både elbilar, laddhybrider och elhybrider, samt en omställning till bensin från diesel för mindre bilmodeller pga nya effektivare direktinsprutade bensinmotorer. I april i år var dieselandelen 39,3 procent jämfört med 52,9 procent april förra året. Dieselandelen har under de senaste månaderna legat på ca 40 procent och minskningen av dieselandelen har sannolikt planat ut”, säger Mattias Bergman.

ANNONS
ANNONS

”Det är viktigt och komma ihåg att alla nya dieselbilar uppfyller de strängare Euro 6-kraven och flertalet har även sk AdBlue teknik som kraftigt reducerar kväveoxidutsläppen. Detta innebär att kväveoxidutsläppen från hela dieselbilsflottan kommer att minska i takt med att gamla dieselbilar skrotas ut och nya dieselbilar med avancerad reningsteknik tillkommer. Dessutom kommer de energieffektiva dieselbilarna att behövas för att vi ska klara klimatmålen till år 2030”, fortsätter Mattias Bergman.

Registreringar på juridisk person ökade mer än de på fysisk person i april

 Företagsmarknaden, dvs nyregistreringarna på juridisk person, ökade med 15 procent i april, och privatmarknaden, dvs registreringar på fysisk person ökade med åtta procent. Hittills i år har företagsmarknaden ökat med fem procent medan privatmarknaden har minskat med fyra procent.

10 i topplistan i april

 1. VOLVO S/V90N
 2. VOLVO XC60
 3. VW PASSAT
 4. VW GOLF
 5. VW TIGUAN
 6. VOLVO S/V60
 7. VOLVO V40N
 8. FIAT DUCATO
 9. VOLVO XC40
 10. NISSAN QASHQAI

10 i topplistan januari-april

 1. VOLVO S/V90N
 2. VW GOLF
 3. VOLVO XC60
 4. VOLVO S/V60
 5. VW PASSAT
 6. VW TIGUAN
 7. VOLVO V40N
 8. NISSAN QASHQAI
 9. TOYOTA AURIS
 10. SKODA OCTAVIA