Att låg verkningsgrad är en av förbränningsmotorns största svagheter, det är sedan gammalt. Men exakt hur illa är det, och hur mycket mer effektiva är elbilar?

ANNONS

Det och mycket mer har Yale Climate Connections illustrerat i en nyligen publicerad artikel, som finns länkad längst ned. Följande är en sammanfattning av de viktigaste punkterna.

Blott en femtedel av energin i bensin når hjulen

Ungefär 80 procent av den energi som finns i bensinen man tankar bilen med går förlorad. 

Den största boven är värmen som alstras i samband med förbränningen, en naturlig följd av att motorn är skådeplats för tusentals små explosioner varje minut. Runt 70 procent av energin försvinner redan här.

Långt därefter kommer bov nummer två, som ironiskt nog har med den första att göra. Motorns kylning tar ungefär 5 procent av den ursprungliga energin i anspråk.

Tätt efter kommer förluster längs drivlinan, som består av all friktion som uppstår mellan kuggar och dylikt, och uppgår till runt 4 procent av energin.

På sista plats kommer den energibov som man i en elbil kanske är allra mest medveten om, nämligen den energi som går åt till exempelvis klimatanläggningen, ljud och ljus. Den kostar ungefär 1 procent av bensinens ursprungliga energi.

Nämnas skall att man inte har gjort några beräkningar på den energi som går åt för att producera och distribuera bränslet. Man lyfter emellertid skillnaden mellan bensin och diesel, där den senare i avsevärt mycket mindre utsträckning lider av värmeförluster.

ANNONS
ANNONS

För elbilar är kalkylen den omvända

I bjärt kontrast mot bensinbilar förlorar elbilar bara runt elva procent av energin, efter att man tar hänsyn till förmågan att återuppta energi vid inbromsning.

10 procent ryker när man laddar, 18 procent käkas upp av drivlinan, 3 procent går till kylning och 2 procent till saker som klimatanläggningen.

Hela 22 procent påstås kunna vinnas tillbaka genom regenerativt bromsande, vilket låter en aning optimistiskt såvida inte kalkylen baseras på någon som inte kan planera sin körning.

Elbilarnas effektivitet beror på varifrån elen kommer

Man har också tittat på skillnader i effektivitet beroende på varifrån elektriciteten man laddar sin elbil kommer ifrån.

Vad spelar det för roll om man kör elbil när den ändå laddas med kolkraft, frågar sig många elbilskritiker. Svaret är att man ändå sparar 31 procent jämfört med att köra på bensin. 

Genereras elen via naturgas sparar man i stället 48 procent, och kommer den från vattenkraft ligger besparingen på hela 75 procent. Det är goda nyheter för oss i Sverige, där vattenkraft spelar en förhållandevis stor roll i energimixen.

Man framhåller också att den med batteriproduktion förknippade energiåtgången är försumbar. Beroendet av alla otäcka metaller som behövs för att tillverka ett batteri är inget som nämns.

Batteriteknikens verkliga akilleshäl

Uppmärksamma läsare har noterat att den andel energi som går åt till de för el- och bensinbilar gemensamma energibovarna skiljer sig åt.

ANNONS
ANNONS

Sett till proportion är drivlineförlusterna är mer än fyra gånger så stora för elbilar, trots enklare konstruktion; elbilar behöver ju inte någon växellåda på samma sätt som bensinbilar gör.

För saker som klimatanläggning är förlusten dubbelt så stor för elbilar som för bensinbilar.

Att så är fallet beror inte på att elbilar har ineffektiva klimatsystem, utan på att man inte kan pressa in ens i närheten så mycket energi i ett bilbatteri som man kan i en bensintank. Elbilarnas stora svaghet förblir oförmågan att få med sig så mycket energi som man ibland behöver.

Här kan man se siffrorna illustrerade och läsa mer om hur uppgifterna har hämtats.

Läs även: fler artiklar inom ämnet elbilar [Dagens PS]