Satsningen är fokuserad på Norrland, Småland, Värmland och Gävleborg. De senaste två åren har laddstationerna ökat med 50 procent. Ny data visar att Sverige ligger fyra i världen gällande elbilar. 

ANNONS

Trafikverket presenterar satsningen i ett pressmeddelande.

Utbudet av publika snabbladdstationer har ökat med 50 procent sedan 2018 samtidigt som elbilarnas räckvidd är bättre idag. Det finns fortfarande ”vita vägstäckor”, områden som saknar snabbladdning minst var 10:e mil. Trafikverket har identifierat var och hur det ska åtgärdas.

Dagens elbilar har längre räckvidd än tidigare men behöver tillgång till snabbladdning vid längre resor. I höst kommer Trafikverket att göra en utlysning för att få aktörer att bygga snabbladdning längs de större vägarna där det saknas kommersiella förutsättningar för utbyggnad. Det är främst Norrlands inland, Småland, Värmland och Gävleborg som idag saknar tillräcklig infrastruktur för elbilsanvändning.

”Ladda hemma räcker inte alltid”

Trafikverket rekommenderar snabbladdningspunkter med 50 kilowatts effekt minst var 10 mil för att det ska vara möjligt att färdas längre sträckor med elbil.
Trafikverkets insatser för ett modernt, effektivt och hållbart transportsystem bidrar till att utsläppen minskar. Etablering av laddinfrastruktur längs de större statliga vägarna är ett exempel. Enligt Sveriges klimatmål ska utsläppen från vägtrafiken minska med minst 70 procent till år 2030, jämfört med 2010.

”Elektrifiering av transportsektorn är en nyckelåtgärd för att nå klimatmålet”, säger Sven Hunhammar, Trafikverkets miljödirektör.

ANNONS
ANNONS

”Att ladda hemma och vid arbetsplatsen och andra destinationer räcker inte alltid, utan snabbladdning är en förutsättning för att fler ska våga välja elbil. Under förra året fördubblades också antalet nya eldrivna personbilar jämfört med 2018. Antalet hybridbilar ökade också under 2019, de drivs delvis med el”, fortsätter han.

Läs mer: Norden och Sverige i elbilstoppen [Dagens PS]