Franska biljätten Renault vinstvarnar med att intäkterna nu spås bli 3-4 procent lägre för helåret mot tidigare guidning om nästan i linje med fjolårets nivå i konstanta valutor.

ANNONS

Rörelsemarginalen revideras också ned till cirka 5 procent mot tidigare runt 6 procent.

Det operativa fria kassaflödet kommer att vara positivt för andra halvåret men kan inte garanteras för helåret. Här har Renault tidigare guidat om positivt operationellt fritt kassaflöde för helåret.

Bolaget gör samtliga revideringar mot bakgrund av en mindre gynnsam marknadsmiljö än väntat och regleringsfrågor som driver upp kostnaderna.

ANNONS
ANNONS

Renault presenterar också intäkterna för det tredje kvartalet i förväg. De var ned 1,6 procent till 11,3 miljarder euro. I konstanta valutor har de minskat med 1,4 procent. Mer detaljer om dessa intäkter kommer presenteras i samband med delårsrapporten för tredje kvartalet den 25 oktober.