Tyska fordonstillverkaren BMW redovisar en omsättning i linje med förväntat under andra kvartalet. Rörelseresultatet var i linje med marknadens förväntningar. Jämfört med föregående år sjönk vinsten.

ANNONS

Omsättningen uppgick till 25,72 miljarder euro (25), att jämföra med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 25,49.

Rörelseresultatet blev 2,2 miljarder euro (2,75), väntat rörelseresultat var 2,19. Rörelsemarginalen var 8,6 procent (11,0).

Resultatet före skatt var 2,05 miljarder euro (2,87).

BMW bekräftar sina prognoser.

ANNONS
ANNONS
BMW, BEUR Q2-2019 Konsensus Förändring mot konsensus Q2-2018
Nettoomsättning 25,72 25,49 0,9% 25
Rörelseresultat 2,2 2,19 0,5% 2,75
Rörelsemarginal 8,6% 8,6% 11,0%
Resultat före skatt 2,05 2,87

Konsensusdata från Bloomberg