Under december 2020 nyregistrerades 34 974 personbilar i Sverige. Det är en minskning med 27,7 procent jämfört med december 2019.

ANNONS

Det framgår av Trafikanalys officiella månadsstatistik, rapporterar SCB.

Under helåret 2020 har antalet nyregistreringar av personbilar minskat med 17,4 procent jämfört med samma period föregående år. Antalet nyregistrerade dieseldrivna personbilar i år är 68 011.

Det är en minskning med 44,6 procent jämfört med samma period föregående år.

Personbilar, fördelade på drivmedel januari – december
2020
januari- december

2019

Förändring
i procent
Personbilar 303 196 366 961 ‑17,4
därav bensin 113 637 171 905 ‑33,9
därav diesel 68 011 122 739 ‑44,6
därav el 28 097 15 791 77,9
därav elhybrider 23 696 25 456 ‑6,9
därav laddhybrider 66 134 24 907 165,5
därav etanol 70 1 167 ‑94,0
därav gas 3 525 4 966 ‑29,0

 

ANNONS
ANNONS

Läs även: Bilarna som gör braksuccé trots pandemin [DagensPS.se] »