Under januari månad 2019 nyregistrerades 21 117 personbilar i Sverige, en minskning med 11,3 procent jämfört med januari månad föregående år.

Detta enligt SCB, som hänvisar till Trafikanalys officiella månadsstatistik över nyregistrerade fordon.

I december sjönk registreringarna med nära 34 procent. Bonus malus-systemet som infördes 1 juli 2018 kommer att påverka jämförelsen med föregående år under hela 2019, uppger myndigheten.

ANNONS
ANNONS

Andelen nyregistrerade personbilar som definieras som klimatbonusbil var i januari drygt 13 procent. Dieselbilar uppgick till 38 procent av nyregistreringarna, en minskning med 17,1 procent jämfört med januari föregående år.

De totala lastbilsregistreringarna uppgick till 3 442 under januari, vilket är en minskning med 22,8 procent jämfört med januari året innan.