På en vikande marknad så går bilar med någon form av elektrifiering ordentligt framåt och man märker tydligt vilka märken som inte riktigt hänger med.

ANNONS

Nyregistreringarna av laddbara bilar, dvs elbilar och laddhybrider, ökade med 44 % i april jämfört med april förra året. Uppgången var särskilt stor för rena elbilar, plus 271 % enligt branschorganisationen Bil Sweden. Att närmare hälften av de laddbara bilarna i april i år var rena elbilar, jämfört med knappt var femte i april förra året. Den stora vinnaren i april var KIA e-Niro. Andelen laddbara bilar av de totala nyregistreringarna var 10,1 % i april jämfört med 6,2 % i april förra året. Under de fyra första månaderna i år var andelen 12,4 % mot 6,7 % motsvarande period förra året.

”Det är en glädjande utveckling och ett viktigt steg på vägen mot att minska utsläppen. Det ökade antalet laddbara bilar på våra vägar sätter fingret på behovet av att utbyggnaden av laddinfrastrukturen både för hemmaladdning och snabbladdning påskyndas. Andra åtgärder som bör vidtas är att introducera styrmedel även för användandet av laddbara bilar och inte bara vid köptillfället”, säger Mattias Bergman, vd på Bil Sweden.

Totalmarknaden går åt motsatt håll

Marknaden minskade med 11,6 % och enligt Bil Sweden var det väntat med en nedgång då den bästa högkonjunkturen har passerats. April förra året blev den bästa aprilmånaden någonsin för nya personbilar med ökad efterfrågan inför det nya skattesystemet bonus-malus som infördes i juli. En av orsakerna för nedgången i år kan också tillskrivas några tillverkares långsamma anpassning till den nya testmetoden WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure), där bl.a. Volkswagen Groups produkter halkat efter.

Diesel säljer fortfarande

Efter en lång tid av nedåtgående försäljning av dieselbilar från 67 % 2012, verkar det som vi nått smärtgränsen. Med 38,5 % andelar i april så är nedgången från 39,3 % i april förra året mycket liten och tyder på en stabilisering.

”För att klara klimatmålen till 2030 är de energieffektiva dieselbilarna, som alltmer körs på en ökad andel biodrivmedel i bränslet, en viktig pusselbit. Under senare tid har antalet godkända modeller för HVO100 ökat. Avgörande för omställningen är att vi ökar tillgången och distributionen av biodrivmedel. Nya dieselbilar uppfyller de strängare Euro 6-kraven och flertalet har AdBlue teknik som reducerar utsläppen av kväveoxider kraftigt”, säger Mattias Bergman

ANNONS
ANNONS

Någon uppgift om bensinbilarnas andel i april har inte Bil Sweden angivit men trenden med en högre andel bensinbilar jämfört med diesel bör vara oförändrad i april.