Biltillverkaren Volvo Cars redovisar ökande omsättning men en lägre vinst under tredje kvartalet.

ANNONS

Omsättningen uppgick till 56 776 miljoner kronor (48 271), en ökning med 18 procent mot föregående år. Under perioden såldes 154 914 bilar (135 831).

Rörelseresultatet blev 1 814 miljoner kronor (3 669), med en rörelsemarginal på 3,2 procent (7,6).

Ebitda-resultat blev 5 102 miljoner kronor (6 588), med en ebitda-marginal på 9,0 procent (13,6).

Resultatet efter skatt blev 1 138 miljoner kronor (2 513), en minskning med 55 procent mot föregående år.

Volvo Cars vd Håkan Samuelsson uppger att lönsamheten tyngts av kostnader för produktlanseringar, högre tariffer samt effekter kring licensförsäljning.

ANNONS
ANNONS

Företaget räknar med en rekordförsäljning för helåret och en fortsatt stark lönsamhet.

Volvo Cars, Mkr Q3-2018 Q3-2017 Förändring
Nettoomsättning 56 776 48 271 17,6%
EBITDA 5 102 6 588 -22,6%
EBITDA-marginal 9,0% 13,6%
Rörelseresultat 1 814 3 669 -50,6%
Rörelsemarginal 3,2% 7,6%
Nettoresultat 1 138 2 513 -54,7%