Bil Sweden prognostiserar en personbilsförsäljning i Sverige på 335 000 bilar under 2019. Det kan jämföras med utfallet 353 666 under 2018.

ANNONS

”Vår prognos för 2019 är 335 000 nya personbilar, vilket är en minskning med 5,3 procent jämfört med 2018. Vår prognos om minskade registreringar i år ska ses mot bakgrund av industrins omställning i kombination med att konjunkturen är på väg in i en avmattningsfas. Det nya skattesystemet leder troligen till att många potentiella kunder av malusfordon avvaktar att köpa ett nytt fordon för att undvika den förhöjda skatten. Samtidigt är det ett mycket starkt bilår”, säger Anders Norén, teknisk chef på Bil Sweden.

Laddbara bilar ökade med nästan 50 procent 2018 och fortsatt uppgång väntas under 2019.

”Nyregistreringarna av laddbara bilar, det vill säga elbilar och laddhybrider, ökade med 46,6 procent under 2018 och andelen laddbara bilar var 8,0 procent, vilket kan jämföras med 5,1 procent året innan. Vi hade i början på året en prognos för andelen laddbara bilar under 2018 på drygt nio procent. Utfallet blev åtta procent, vilket delvis förklaras av en begränsad produktionskapacitet hos tillverkarna”, säger Anders Norén. Bil Swedens prognos är att andelen kommer att öka till 13 procent under 2019.

Gällande lätta lastbilar ligger prognosen på 50 000 under 2019. Under 2018 var nivån 56 617 stycken vilket var nytt rekord.

ANNONS
ANNONS

– Vi bedömer att antalet nyregistrerade lätta lastbilar kommer att uppgå till 50 000 fordon under 2019, vilket är en minskning med 11,7 procent jämfört med 2018. På samma sätt som för personbilar väntas avmattningen i konjunkturen resultera i minskade registreringar av lätta lastbilar i år. Noterbart är att antalet laddbara lätta lastbilsmodeller ökar under 2019, säger Anders Norén.