Bil Sweden ser stora negativa effekter för fordonsmarknaden med januaripartiernas förslag. Det framgår av en promemoria som Bil Sweden i dag har presenterat.

ANNONS

”Vår bedömning är att totalmarknaden för både personbilar och lätta lastbilar minskar med cirka 10-12 procent för 2021 och 2022 (jämfört med om dagens regler skulle fortsatt att gälla). Dessutom väntas andelen laddbara bilar bromsas in”, skriver Bil Sweden.

I analysen skriver Bil Sweden att flera av regeringens och samarbetspartiernas förslag, aviserade i budgeten, bedöms ha en positiv effekt på den omställning som fordonsindustrin gör, bland annat satsningarna på laddinfrastruktur, reduktionsplikten och satsningarna på forskning.

Däremot kommer förslagen till styrmedelsförändringar för lätta fordon att slå hårt mot nyregistreringarna av personbilar och lätta lastbilar.

ANNONS
ANNONS

”Bil Sweden delar regeringens och samarbetspartiernas målsättning om att minska klimatpåverkan från fordonen, men inte vägen dit. Syftet med denna analys är att bidra med fakta och kunskap över hur olika styrmedel påverkar Sveriges möjligheter att nå klimatmålen och hur fordonsmarknaden och användarna påverkas.”