Det rekordhöga dieselpriset kan höjas med ytterligare cirka en krona vid nyår.
Ökad inblandning av biodrivmedel och uppräknad koldioxidskatt orsakar höjningen.
Fram till 2030 kan dieseln höjas till närmare 30 kronor litern.

ANNONS

Den senaste tiden har dieselpriserna rusat uppåt och nu i dag sattes ännu en rekordnotering med 18,72 kronor litern. Och tidigare i veckan steg råoljan över 80 kronor fatet. Något som gör att det blir dyrare att köra bil och som på sikt höjer priset på mat och andra varor när transportkostnaderna stiger.

Få senaste motornyheterna – prenumerera kostnadsfritt här

Ökad reduktion och skatt

Vid nyår kommer ytterligare en höjning av dieselpriserna, orsakad av politiska beslut. Dagens PS kan berätta att både ökad inblandning av biodrivmedel och höjd skatt sannolikt kommer att fördyra dieseln med omkring en krona. Skatten räknas upp med inflationen, det ger en höjning på cirka 13 öre litern. Ökad inblandning av biodrivmedel ökar dieselpriset betydligt mer.

Lagen om reduktionsplikt gör att koldioxidutsläppen ska reduceras med 30,5 procent från nyår jämfört med de 26 procent som trädde i kraft 1 augusti. I praktiken betyder det att över 40 procent av dieseln måste bestå av biodrivmedel, i Sverige handlar det mest om HVO 100.

Efterfrågan på HVO100 ökar kraftigt

Priset på HVO100 har i likhet med dieseln stigit kraftigt, och exklusive skatt är literpriset flera gånger högre än för den vanliga dieseln. Dessutom har reduktionen för E10-bensin slagit i taket, det går inte blanda in mer etanol. Det gör att bränsleföretagen i stället måste kompensera med ökad inblandning i dieseln.

I regeringens utredning om reduktionsplikten spås en årlig ökning på 50-75 öre när inblandningen ökar. Men priserna på HVO100 har ökat kraftigt, så ökningen kommer att bli betydligt högre, om dagens priser står sig.

Drivkraft Sveriges verkställande direktör Johan G Andersson efterlyser en konsekvensanalys av reduktionsplikten. ”Det påverkar hela Sveriges konkurrenskraft”. Foto: Drivkraft Sverige

– Det är en kraftigt ökad efterfrågan på biodrivmedel, Tyskland är också på väg att börja med mer biodrivmedel och där är fordonsparken 15 gånger så stor som i Sverige, det blir en ny nivå på efterfrågan. Priset på biodrivmedel styrs av tillgång och efterfrågan, säger Johan G Andersson, vd för branschorganisationen Drivkraft Sverige.

Sammanlagt en krona litern

När både skattehöjningen och den ökade kostnaden för biodrivmedel räknats in kan höjningen bli omkring en krona per liter vid pumpen vid nyår, när ökad kostnad för biodrivmedel och skattehöjning summeras.

ANNONS
ANNONS

– Vi spekulerar inte i den framtida höjningen. Reduktionsplikten, som i grunden är nödvändig och något bra, skulle behöva konsekvensutredas ordentligt. Det här påverkar konkurrenskraften för hela den svenska ekonomin när det blir dyrare för enskilda och företag med kommunikation och transporter, säger Johan G Andersson.

Regeringens prognos har hittills varit att dieseln ska stiga med 50-75 öre fram till 2030, plus skattehöjningar i takt med inflationen. Det skulle innebära att dieseln skulle kosta drygt 25 kronor litern år 2030. Efter prisökningen på biodrivmedel ser det snarare ut som literpriset kan hamna närmare 30 kronor litern när reduktionsplikten stigit till 66 procent år 2030.

Reduktionsplikten på bensin och diesel

Bensin, reduktion, % Diesel, reduktion, %
2020 4,2 21
2021 6 26
2022 7,8 30,5
2023 10,1 35
2024 12,5 40
2025 15,5 45
2026 19 50
2027 22 54
2028 24 58
2029 26 62
2030 28 66

Källa: Regeringens proposition