Dieselpriset slår nya rekord  – nu kostar en liter 18,22 kronor.
Förutom att det blir dyrare att köra bil ökar priset på mat och andra varor.
– Det är en hisnande kostnadsökning, för åkerier som inte säkrat bränslepriset är det ren och skär fasa, säger Ulric Långberg, samhällspolitisk chef på Sveriges Åkeriföretag.

ANNONS

Priset på diesel fortsätter att rusa i Sverige och slår nya rekord nästan dagligen. På mindre än ett år har priset gått upp med över fyra kronor per liter vid pump. I dag kostar dieseln 18,22 kronor litern. Och av allt att döma är nya höjningar att vänta.

De ökade dieselpriserna slår nu mot både svenska konsumenter och företag. Var fjärde personbil i Sverige drivs med diesel. Höjningen innebär att bränslenotan ökat med 400 kronor i månaden för en vanlig bilist jämfört med när priset var som lägst under pandemin. Men de höga dieselpriserna gör också att mat och andra varor ökar i pris när transportkostnaderna stiger.

”Ren och skär fasa för vissa”

– Under 2021 har priset gått upp med 18 procent, det är historiskt, det hisnar. De åkerier som säljer transporter och som inte har  säkrat bränslet mot kund har en ren och skär fasa. Tack och lov har många i branschen blivit bättre på att skydda sig med bränsleklausuler, säger Ulric Långberg, samhällspolitisk chef på branschorganisationen Sveriges Åkeriföretag.

”Det blir kraftiga kostnadsökningar för fjärrtransporter som kör till dagligvarubutiker”, säger Ulric Långberg, samhällspolitisk chef för Sveriges Åkeriföretag.

De flesta åkerier har ett avtal med kunderna som gör att företaget som beställt transporten får betala mer när bränslepriset stiger. Men i slutändan är det konsumenten som får betala  och vi kan räkna med högre priser på mat och andra varor redan i höst.

– Det är konsumenten som i slutändan blir drabbad. Det finns 38 000 tunga lastbilar i Sverige och bara en handfull går ännu på gas och el. Det kommer att märkas mest på matpriserna, säger Ulric Långberg.

270 miljoner dyrare för varje krona

Även Sveriges lantbrukare får kostnadsökningar när dieseln ökar i pris, vilket kan öka priset på mat ytterligare. Enligt LRF betyder varje krona i höjt dieselpris att bönderna får kostnadsökningar på 270 miljoner kronor.

Alla ökade kostnader i produktionen måste slå igenom på slutprodukten , det kan man enkelt säga. Utfallet beror ändå mycket på förhandlingar mellan livsmedelsindustrin och dagligvaruhandeln. Men i slutändan blir det prishöjningar för den enskilde konsumenten, säger Lars-Erik Lundkvist, näringspolitisk expert på LRF.

ANNONS
ANNONS

Flera faktorer talar för att dieselpriset kommer att öka ännu mer i vinter, med högre konsumentpriser som följd. Råoljepriset fortsätter att stiga och på ett år har priset för ett fat olja fördubblats. Ett fat står nu i 76 dollar. Flera prognoser spår att priset kommer att öka till 100 dollar per fat i vinter.

Mer biobränsle vid nyår

En faktor som ytterligare kommer att höja dieselpriset är att Sverige ska öka inblandningen av biodrivmedel ytterligare inom kort. Från 1 augusti höjdes den så kallade reduktionsplikten på diesel till 26 procent. Vid nyår kommer nästa höjning, till 30,5 procent. Det innebär i praktiken att dieseln måste blandas med närmare 40 procent biodrivmedel. Och just nu ökar priset och efterfrågan på till exempel HVO100, något som kommer att öka dieselpriserna. Dessutom slog rapsskörden fel, vilket har fördyrat biobränslet RME. Regeringen har sagt att reduktionsplikten höjer priset med 25 öre, men sannolikt blir det mycket mer.

– Nu ökar efterfrågan och konkurrenssituationen i Europa på biodrivmedel och det kan göra biodrivmedlen dyrare.  Inblandningen av biodrivmedel ökas vid nyår, det kommer att ge en prishöjning. Det finns ingen tillförlitlig prognos på hur mycket priset höjs. Böterna för att missa reduktionsplikten är fem kronor liter, säger Johan G Andersson, vd för Drivkraft Sverige.