Dagens PS

Därför kör vi mer men förbrukar mindre

Energimyndigheten
Under 2022 körde vi mer bil, men förbrukade mindre drivmedel enligt en ny rapport. (Foto: Christine Olsson / TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 09 okt. 2023Publicerad: 09 okt. 2023

Energimyndigheten har nu presenterat siffror kring hur vi körde på vägarna under 2022. Det handlar både om körda kilometer och om drivmedel.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Under 2022 vara den totala mängden drivmedel vi använde i Sverige 5 procent lägre än under 2021.

Faktum är att alla typer av drivmedel minskade under året, men procentuellt var minskningen störst för diesel med ett minus på 6,6 procent.

Kör mer nu

Samtidigt körde vi mer än tidigare.

Det totala trafikarbetet – mängden trafik på svenska vägar mätt i antalet körda kilometer – ökade med 2,2 procent, rapporterar Energimyndigheten i ”Drivmedel 2022”.

”En del av förklaringen till att drivmedelsanvändningen har minskat, trots att trafikarbetet har ökat, kan vara att en större andel av trafikarbetet sker med helt eller delvis elektrifierade fordon och att fordonens bränsleanvändning blir effektivare”, säger Noak Westerberg, handläggare hos Energimyndigheten.

ANNONS

Senaste nytt

Nu ökar utsläppen

I rapporten konstaterar myndigheten att regeringens plan att sänka reduktionsplikten för bensin och diesel gör att utsläppen ökar.

ANNONS

Det konstateras även att ”Sveriges möjlighet att uppnå de utsläppsminskningsåtaganden Sverige har inom EU:s ansvarsfördelningsförordning, ESR, blir svårare att uppnå mellan åren 2027 och 2030”.

”Sverige kan därmed bli tvunget att köpa utsläppsrätter från andra länder för att uppfylla målen inom ESR”, noterar Energimyndigheten.

De slår samtidigt fast att ”det kan även behövas avsevärt högre reduktionspliktsnivåer mellan 2027–2030 för att Sverige ska klara åtagandena inom ESR, om inte andra styrmedel och elektrifiering sänker Sveriges växthusgasutsläpp inom transportsektorn”.

”Betydande osäkerhet”

”Det finns därmed en betydande osäkerhet om vilken inverkan som regeringens föreslagna sänkning av reduktionsplikten och beslutet att slopa klimatbonusen kommer att få på försäljningen av elbilar och i förlängningen möjligheten att uppnå Sveriges klimatmål”, står det i rapporten.

”Sverige blir därmed mer beroende av omvärldsfaktorer såsom läget i världsekonomin och makroekonomin, vilket spiller över på hushållens och företagens köpkraft”.

Läs även:

Klimatforskare: Reduktionsplikten skövlar regnskog – Dagens PS

ANNONS

SD laddar för strid om reduktionsplikt och klimat – Dagens PS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS