Västvärldens försvarsministrar ska gemensamt besegra en ny fiende: klimatförändringarna. Samtidigt står militärstyrkorna för en stor del av utsläppen.

annons
annons

Klimatförändringarna har som bekant seglat upp högt på Joe Bidens dagordning sedan han tog över Vita huset. Men de utgör även ett hot mot den globala säkerheten – vilket fick den amerikanske presidenten att sätta ihop en ”Climate Working Group” i mars, skriver The Economist. 

USA:s allierade följer likande spår och Natos utrikesministrar bestämde nyligen vid ett möte att klimatförändringarna ska högprioriteras.

Bidrar själva till problemet 

Det finns dock ett underliggande problem maskerat i debatten – det finns knappt någon insyn i hur mycket försvaret själva bidrar till klimatförändringarna.

”En av de största utmaningarna är att vi saknar data”, sa Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg efter mötet.

Locket på för militären är emellertid inget nytt, det har länge varit ett sätt att hålla information hemlig.

ANNONS
ANNONS

Stor del av utsläppen

Hur stora utsläpp står då västvärldens försvar för? Ganska stora enligt en rad rapporter.

En rapport som togs fram av en grupp inom EU-parlamentet i februari 2021 visar att EU:s väpnade styrkor stod för runt 25 miljoner ton CO2 2019 – vilket är mer än tre fjärdedelar av Danmarks samlade utsläpp.

Men de siffrorna bleknar i jämförelse med Pentagons – som är den största institutionella konsumenten av oljeprodukter i världen. En rapport från 2019 av en statsvetare vid Boston University uppskattar att USA:s väpnade styrkor släppte ut 59 miljoner ton koldioxid 2017. Som jämförelse var de totala utsläppen från alla källor och sektorer för hela Schweiz 44 miljoner ton CO2 året därpå.

Vill minska utsläppen

Samtidigt har försvarsmakterna börjat tillämpa en rad åtgärder för att minska utsläppen.

”Klimatförändringarna gör världen till en farligare plats”, sa Jens Stoltenberg vid mötet

ANNONS
ANNONS

”Därför är det viktigt för Nato, och därför måste vi vara en del av lösningen på den globala uppvärmningen.”

Läs mer: NASA: studie visar människan bakom klimatförändringarna