Hållbara fonder är den nya trenden i USA. Samtidigt vill allt fler svensk-amerikanska bolag satsa grönt.

ANNONS

Det är inte bara i Sverige som hållbarhet ligger högt i kurs. Pandemin har fått många amerikanare att vakna upp till klimatkrisen.

Stora gröna satsningar

2020 ser ut att bli ett starkt år för gröna investeringar i USA. Trots pandemin strömmade 261 miljarder kronor in i hållbara ESG-fonder under årets tre första kvartal.

”Framför allt har vi sett att kunderna har blivit allt mer intresserade av utfall under pandemin, av hur deras pengar gör skillnad i världen”, sa  Andrew Lee, chef för hållbara investeringar på storbanken UBS fondbolag, under en konferens nyligen, skriver Di. 

Enligt honom så har har inflödena till deras hållbart förvaltade fonder ökat med ungefär 50 procent jämfört med under fjolåret.

Svenska bolag kan dra nytta 

Även svenska bolag kan dra nytta av det ökade intresset för hållbara lösningar bland företag och investerare i USA.

Det säger Anna Throne-Holst, vd på Svensk-amerikanska handelskammaren i New York.

”Studien stärker bilden av att svenska företag ligger i framkant i många avseenden och bekräftar en ökad efterfrågan på svenska innovationer, något som ser ut att bara öka framöver”, säger hon till Di.

Handelskammaren genomförde nyligen en enkätstudie med ett hundratal svensk-amerikanska bolag. Resultatet visar att företagen vill satsa grönt.

Vill minska påverkan 

Nära hälften av de tillfrågade gör mer för att minska bolagets påverkan på klimatet.

ANNONS
ANNONS

”Vi ser att pandemin har lett till ökad uppmärksamhet för globala utmaningar, som exempelvis klimatkrisen och mänskliga rättigheter, både bland svenska och amerikanska bolag”, säger Anna Throne-Holst.

Läs mer: Hållbarhetsaktier vinnare efter veckans senatsval