Världshälsoorganisationen rekommenderar två nya läkemedel mot covid-19. Det ena är ett läkemedel mot artrit, det andra är en monoklonal antikropp.

ANNONS

Artritläkemedlet baricitinib rekommenderas av Världshälsoorganisationen, WHO, för behandling av patienter med svår covid-19, det skriver BMJ.

Man antar att läkemedlets antiinflammatoriska egenskaper kan förebygga den okontrollerbara inflammatoriska respons som sjukhusinlagda patienter med covid-19 ofta drabbas av. Enligt WHO har de sett bevis på att läkemedlet förbättrar överlevnaden. Det skriver IFL Science.

Bättre chans till överlevnad

I en studie fann italienska forskare att covid-19-patienter som behandlades med baricitinib hade mycket bättre överlevnadsutsikter än patienter som inte behandlades med läkemedlet.

”WHO-experterna noterar att baricitinib har liknande effekter som andra artritläkemedel som kallas interleukin-6 (IL-6)-hämmare, så när båda är tillgängliga föreslår de att man väljer en baserat på kostnad, tillgänglighet och läkares erfarenhet. Det rekommenderas inte att använda båda läkemedlen samtidigt”, säger WHO i ett uttalande via e-post, skriver IFL Science.

Minskar risk för sjukhusinläggning

WHO rekommenderar även användande av den monoklonala antikroppen sotrovimab för behandling av patienter med mild till måttlig covid-19. En moloklonal antikropp är en labbframställd identisk kopia, en klon, av de antikroppar som tillverkas av immunförsvaret. 

Läkemedelssubstansen sotrovimab fungerar genom att binda till covid-19-virusets spikprotein och därmed hindra visuset från att ta sig in i cellerna. I en klinisk studie fann man att om sotrovimab används tidigt för behandling av högriskpersoner med covid-19, minskade risken för att de skulle behöva läggas in på sjukhus dramatiskt.

Effektiv mot omikron

Under 2021 började monoklonala antikroppar användas mot covid-19. Flera sådana läkemedel är godkända i EU och flera är på gång. De antikroppar som hittills har fungerat mot covid-19 har dock visat sig inte vara verksamma mot omikron. Sotrovimab är den enda moloklonala antikroppen som även är effektiv mot omikron, det skriver Läkemedelsvärlden.

ANNONS
ANNONS

Att sotrovimab även fungerar mot omikron, med alla dess mutationer, beror antagligen på att den binder till en plats på soikproteinet som inte så ofta förändras vid mutationer. I slutet av december kom en första leverans av läkemedlet Xevudy (sotrovimab) till Sverige.

Läs mer: WHO: Halva Europas befolkning snart smittad med omikron [Dagens PS]